Mini/Nano Spray Dryer Sistemleri

Büchi B-290 Mini Spray Dryer

 

Büchi B-290 Mini Spray Dryer 

Dünyada en yaygın olarak kullanılan Spray Dryer cihazı
20 ml örnekle çalışma olanağı
25-50 micron arası partikül dağılımı
Su bazlı ve %100 e kadar organik solventle çalışma olanağı
Güvenlik özellikleri
Açık ve kapalı çevrim çalışma olanağı

 

İncele

Büchi B-295 İnert Loop

Büchi B-295 İnert Loop

Maksimum Güvenlik özellikleri
Yanma, parlama risklerine karşı maksümum güvenlik
Geri soğutucu ünitesi ile %95 mobil fazın geri kazanımı
%100 e kadar organik solvet kullanımı
Hem açık çevrim, hem kapalı çevrim kullanım
Mevsimsel değişikliklerden etkilenmeme
Giriş havasının şartlanması

İncele

Büchi B-296 Dehumidifier

Büchi B-296 Dehumidifier

 

Güvenlik özellikleri
Yanma, parlama risklerine karşı maksümum güvenlik
Geri soğutucu ünitesi ile %95 mobil fazın geri kazanımı
%50 e kadar organik solvet kullanımı
Hem açık çevrim, hem kapalı çevrim kullanım
Mevsimsel değişikliklerden etkilenmeme
Giriş havasının şartlanması

 

İncele

Büchi B-90 Nano Spray Dryer

 

Büchi B-90 Nano Spray Dryer

Mikron altında partikül dağılımı
Nanoenkapsülasyon, Nanoenglobing uygulamaları
1 ml örnekle çalışma olanağı
200 nm ye kadar küçük partikül üretimi
Su bazlı ve %100 e kadar organik solventle çalışma olanağı
Güvenlik özellikleri
Açık ve kapalı çevrim çalışma olanağı 

 

İncele