Büchi B290 Mini Spray Dryer
 

Büchi B-290 Mini Spray Dryer

 

Büchi B-290 Mini Spray Dryer 

Dünyada en yaygın olarak kullanılan Spray Dryer cihazı
20 ml örnekle çalışma olanağı
25-50 micron arası partikül dağılımı
Su bazlı ve %100 e kadar organik solventle çalışma olanağı
Güvenlik özellikleri
Açık ve kapalı çevrim çalışma olanağı

  

 

Büchi B-290 Mini Spray Dryer 

Dünyada en yaygın olarak kullanılan Spray Dryer cihazı
20 ml örnekle çalışma olanağı
25-50 micron arası partikül dağılımı
Su bazlı ve %100 e kadar organik solventle çalışma olanağı
Güvenlik özellikleri
Açık ve kapalı çevrim çalışma olanağı

 

Dökümanlar