Büchi K375 K376 K377 Otomatik Kjeldahl Sistemi AzotProtein Tayin Cihazı
 

Büchi K-375 / K-376 / K-377 Otomatik Kjeldahl Sistemi Azot/Protein Tayin Cihazı

Büchi K-370 Otomatik Azot/Protein Kjeldahl Sistemi 

Büchi K-375 / K-376 / K-377 Otomatik Azot/Protein Kjeldahl Sistemi

 • NaOH ın otomatik olarak eklenmesi
 • H2O otomatik olarak eklenmesi
 • H3BO4 otomatik olarak eklenmesi
 • Reaksiyon süresi
 • pH kalibrasyonu
 • Distilasyon Süresi
 • Buhar gücü (30-100 %)
 • Otomatik potansiyometrik titrasyon
 • Çözeltilerin değiştirme zamanları, kalibrasyon
 • İstatistiksel hesaplamalar, ortalama değer, Standart sapma hesaplamaları
 • Exel formatında data transferi
 • Farklı raporlama teknikleri
 • 10000 adet sonuç depolama hafızası
 • Otosampler'a bağlanma