WinSOTAX® plus

Dissolüsyon Yazılımı

Manuelden tamamen otomatik sistemlere farklı dissolüsyon test sistemlerini kontrol edebilir.

 • Pek çok spektrofotmetre cihazı ile uyumlu on-line dissolüsyon çalışmasının kontrolü 
 • Konsantrasyon ve % Çözünüm sonucu 
 • Grafik görüntüsü 
 • Placebo veya safsızlık çıkarması 
 • Çoklu test uygulamalarında “Cell Grouping" 
 • Belirlenen standartlarla standart eğri çizimi 
 • Max/min, ortalama ve standart sapma gibi istatiksel fonksiyonlar içeren Rpm, sıcaklık, pH değerlerinin test protokolünde belirtilmesi
 • GAMP 5 kılavuzuna uygun olarak dizayn edilmiştir.
 • Datalar exel dosyasına aktarılabilir.
 • LIMS'ten data aktarımı çift yönlü olarak yapılabilir. 

 • Kullanıcı dostu method kurulumu, sonuç raporlama ve bireysel modüllerin sistem kontrolü
 • Çözünmüş yüzde, abs veya konsantrasyonla gerçek zamanlı veri toplama
 • Çalışma sırasında tek veya çok bileşenli analiz ve tarama fonksiyonları
 • Standart kalibrasyon ve standart basamaklama
 • Debi ve sıcaklık raporlaması
 • Farklı UV-Vis örnekleme zaman noktalarının ve örnek hacim koleksiyonlarının kontrolü
 • İnsan tarafından okunabilen denetim izi gibi 21 CFR bölüm 11 uyumlu sistemin uygulanması için tüm gereklilikleri yerine getirir

Foto Galeri