Steril Filtrasyon ve Tanımlama

Tanımlama ve Ön Filtreleme

Filtrasyon, sıvılardaki partikül kirlenmesini azaltmak için etkili bir yöntemdir. Steril olması gerekmeyen reaktifler ve tamponlar gibi yüksek partikül yüklü çözeltileri netleştirmek için filtreler kullanılabilir.

İncele

Endotoksin Uzaklaştırma

Endotoksin, hücre bazlı deneylerde toksisiteyi veya paraziti önlemek için araştırma örneklerinden çıkarılması gereken plazmid preparatlarında ve bakteriyel protein ekspresyonunda bir kontaminanttır.

İncele

Filtre Tutucular ve Membranlar

?Ayrı membran disk filtreleri olan tekrar kullanılabilir filtre tutucular, araştırmacıların daha maliyetli seçeneklere zaman ve çaba harcamadan önce kavram kanıtını göstermeleri veya filtrelenebilirlik denemeleri yapmaları için gerekli esnekliği sağlayabilir.

İncele

Mikoplazma Azaltma

Mikoplazmalar, hücre kültürlerinin ortak bir kontaminatörüdür. 0.1 m'lik membranımızı kullanmak mikoplazmanın kültürlerinize serum veya serum içeren ortamlar tarafından sokulmayacağına dair en iyi güvencenizdir.

İncele

Steril Filtrasyon

Sıvı reaktifleri sterilize etmek, partikül kontaminasyonunu gidermek ve sonraki işlemlerden önce çözeltileri netleştirmek için kullanılan membranlar üretiyoruz. Bu ürünler biyolojik, farmasötik ve sterilize edici filtrasyon gereksinimleri için optimize edilmiştir.

İncele

Vakum Filtrasyonu

Vakum filtre üniteleri, ortam, serum, tamponlar ve küçük partili reaktifleri filtrelemek için popüler laboratuvar temel bileşenleridir. Doğrudan karıştırma kabından filtre ünitesine çekerek kirlenmeyi, dökülme riskini ve zaman kaybını ortadan kaldıran ürünler sunuyoruz.

İncele