Teklif Listesi
Teklif listenizde 0 ürün mevcut
duoPUR & subPUR Düşük Kaynama Teknolojisiyle Çalışan Kuvars Asit Damıtma Sistemleri Asit Saflaştırma Sistemleri

Ultra saf asitlerinizi kendiniz yapın! Asit saflaştırma için en iyi yöntem ve en etkili yaklaşım düşük kaynama teknolojisiyle çalışan damıtmadır. Yüksek saflıkta reaktiflerin hazırlanması için optimal bir saflaştırma yöntemi sunan bu tip asit distilasyonu, genel olarak yüzey sıvısını kaynama noktasının 20°C altındaki bir sıcaklıkta buharlaştırmak için sıvıya temas etmeyen kızılötesi lambalar kullanır. duoPUR, HNO3 ve HCl gibi en yaygın asitlerin saflaştırılmasına olanak tanır. Aerosol haline gelmiş partiküller üreten güçlü kaynama işleminin orijinal sıvının distilat ile kontamine olmasına neden olduğu geleneksel damıtma sistemlerinin aksine, düşük kaynatma teknolojisini kullanan duoPUR asit saflaştırma sistemi, sprey veya damlacık oluşumunu önleyen hassas yüzey buharlaşması sağlar ve ultra saf asitler üretir. duoPUR, eser element analizleri için pahalı yüksek saflıkta asitlerin satın alınmasına bir alternatif sunar. Ultra saf asitlerde %90’a varan maliyet tasarrufu duoPUR ile saatte 400 ml’ye kadar yüksek verimlilik İhtiyaç anında asit damıtma Gereksinime göre tek veya çift damıtma  

subCLEAN Düşük Kaynama Teknolojisiyle Çalışan PTFE Asit Damıtma Sistemi Asit Saflaştırma Sistemleri

HF, HNO3 ve HCl asitlerinizi kendiniz yapın! Analiz sırasında kullanılan kimyasal reaktifler, analitik körün önemli bir kaynağıdır. Asit saflaştırma için en iyi metodun düşük kaynama teknolojisiyle damıtma olduğu kanıtlanmıştır. Aerosolleşmiş partiküller üreten güçlü kaynama işleminin orijinal sıvının distilat ile kirlenmesine neden olduğu geleneksel damıtmanın aksine, düşük kaynama damıtma sırasında hassas bir yüzey buharlaşması, sprey veya damlacık oluşumunu önler ve çok yüksek saf bir asit verir. Milestone subCLEAN, asitlerle temas eden tüm parçaların yüksek saflıkta floropolimerlerden oluştuğu, kompakt ve kullanımı kolay bir düşük kaynama damıtma sistemidir. Yüksek saflıkta reaktiflerin hazırlanması için optimal bir saflaştırma yöntemi sunan subCLEAN sistemi, HF için olduğu gibi HNO3 ve HCl saflaştırması için de uygundur. Ultra saf asitlerde %90’a varan maliyet tasarrufu Yüksek verimlilik İhtiyaç anında asit damıtma Kontamine olmuş asitlerin yeniden saflaştırılması  

traceCLEAN Asit Buharlı Temizleme Sistemi Asit Saflaştırma Sistemleri

Yüksek verimlilikle birleşen etkin temizlik Ultra eser analizi çalışmalarında kullanılan çeşitli öğelerin temizlenmesi, kritik derecede önemli bir laboratuvar rutinidir. Kirlenmeyi en aza indirmek için, geleneksel temizleme yöntemleri, öğeleri genellikle birkaç saat boyunca sıcak asitlerde bekletmeyi gerektirir. Bu yöntemin etkili olması için büyük miktarlarda asit tüketilir ve bu asitlerin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Ayrıca, geleneksel asitte bekletme teknikleri kullanıldığında, sıcak asitlere ve asit buharlarına maruz kalma riski vardır. Bu sorunları çözmek için Milestone, eser metal analiz aksesuarları için tam otomatik ve bağımsız bir asit buharlı temizleme sistemi olan traceCLEAN’ı geliştirmiştir. traceCLEAN ile temizleme işlemi yaklaşık bir saat sürer ve genel laboratuvar iş akışını geliştirir. Yakma kapları, ICP aksesuarları, balon jojeler ve diğer cam eşyalar gün içinde birden çok kez temizlenebilir. Çok yönlü TFM, cam ve kuvars parçalar içeren tüm laboratuvar cihazları için Tam otomatik ve güvenli Asit buharlarına maruz kalma riski yok. Son derece üretken Hızlı, kullanışlı, temiz ve tam otomatik Uygun maliyetli ve verimli Asitlerin değiştirilmesi veya asitte bekletme gerekmez.  

Düşük kör seviyeleri için Ultratrace insertler Asit Saflaştırma Sistemleri

Modern laboratuvarlarda mikrodalga yakma analizi sırasında daha düşük analitik kör sağlamak için en iyi kap içinde kap çözümlerini sunuyoruz. Bu konfigürasyon, mikrodalga numune hazırlama için gerekli asit miktarını stokiyometrik miktarlara yakın bir seviyeye indirir, böylece tespit limitini arttırmak için daha düşük bir seyreltme faktörü sağlanır.