blank
28 Mar 2022

Lityum-iyon Pil Değer Zincirinde Elementel Analizin Temelleri

Son yıllarda birçok ülke fosil yakıtlardan sağlanan enerji kullanımını yenilenebilir enerji kaynakları lehine azaltmaktadır. Çeşitli sektörlerdeki endüstrilerin taleplerini karşılamak için enerjinin verimli ve uygun maliyetli olarak depolanması gerekmektedir. Lityum-iyon pil teknolojisi, bu özellikleri sağlamakta ve tüketime dönük, endüstriyel ve askeri cihazların yanı sıra elektrikli ve hibrit araçlarda da kullanılmaktadır. Ancak ham maddelerdeki ve pil bileşenlerindeki kirlilikler pillerin performansını ve kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Bu nedenle, pil bileşenlerinin ve son ürünlerin kalite, güvenlik ve sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm değer zincirindeki elementel safsızlıkların analizi hayati önem taşımaktadır. Lityum-iyon pil pazarı hızla geliştikçe laboratuvarlar genellikle şu anda hazırlıklı olmayabilecekleri analizlere daha çok önem veriyor.

Bu web semineri, çeşitli Lityum-iyon pil bileşenlerinin elementel içerikleri ve bunların üretim ve geri dönüşüm süreçlerinde karşılaşılan malzemeler için araç ve analiz yöntemlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik pratik bir kılavuz görevi görmeyi amaçlamaktadır.

Konu başlıkları:

  • Mikrodalga kapalı kap yakma teknolojisinin element analizi için önemli bir araç olmasının nedenleri
  • En yeni mikrodalga yakma sistemlerinin asitle yakma ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı
  • Değişken reaktivite seviyelerine sahip numunelerin elementel analizinin pratik örnekleri