blank
7 Tem 2022

Mikroplastik Tespiti İçin Yeni Metodoloji

Günlük hayatta ve üretim süreçlerinde artan plastik kullanımı, bu maddelerin genellikle doğada çok yavaş bir şekilde bozunmasıyla çevrenin ve gıda zincirinin kontamine olmasına neden olmaktadır. Plastiklerin mikroplastikler (MP’ler) olarak bilinen daha küçük parçalara nasıl ayrıldığını ve mikroplastiklerin insanlar, hayvanlar ve ekosistemlerin sağlığını nasıl etkilediğini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.

Bu web seminerinde, mikroplastik tespiti analizlerini daha kolay hale getirmeyi ve hızlandırmayı amaçlayan iki yeni metot anlatılacaktır. Mikroplastiklerin belirlenmesinde mikrodalga teknolojisinin kullanımının iki farklı analitik teknikle nasıl uygulandığı alanlarında uzman iki konuşmacının sunumlarıyla gösterilecektir.

Konu Başlıkları:

  • Mikroplastik tespiti için mikrodalga solvent ekstraksiyonu nasıl uygulanabilir?
  • Mikrodalga ekstraksiyonu ile Py-GC–MS nasıl birleştirilir?
  • Mikrodalga yakma sonrası mikroplastiklerin gravimetrik olarak belirlenmesi
  • Seçici yakma için mikrodalga kullanımı