blank
27 Oca 2022

Oral Biyoyararlanımı Artırmak için Yenilikçi Solventsiz Teknoloji

Bazı Aktif Farmasötik Bileşenlerin (API) zayıf biyoyararlanımı da dahil olmak üzere birçok faktör oral tedavilerin etkinliğini sınırlandırmaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, BCS sınıf II veya IV API’ların partikül boyutunun küçültülmesi ve nanoenkapsülasyonu, ilaç çözünürlüğünü iyileştirirken salınımını kontrol etmek ve hepatik ilk geçiş etkilerinden kaçınmak için yenilikçi stratejiler haline gelmiştir.

Bu web seminerinde, solvent içermeyen bir üretim süreciyle Microfluidizer® teknolojisinin (yüksek basınçlı homojenizasyon) biyoyararlanım sorunlarının üstesinden gelinmesine nasıl yardımcı olabileceğini ve bu çözümlerin özellikle endüstriyel aktarım, yani üretim ölçeğine geçiş için nasıl uygun olduğundan bahsedilecek.

Konular Başlıkları:

  • Microfluidizer® Teknolojisi – Kendi Sınıfının En İyi Ölçeklenebilir Sonuçları
  • Biyoyararlanım Zorlukları
  • Partikül Boyutu Küçültme
  • Lipit Bazlı Nanopartikül Geliştirme
  • Zayıf Çözünür API Nanoenkapsülasyonu
  • Endüstriyel Üretim