blank
3 Şub 2022

SVOC Analizleri için Numune Hazırlama Maliyetlerini Azaltmak

Rekabetin her geçen gün daha da arttığı bir sektörde numune başına maliyetlerinizi düşürmek mi istiyorsunuz?

Çevre numunelerinde organik kirleticilerin tespit edilmesi dünya çapındaki birçok çevre laboratuvarının günlük rutinlerinden biridir. Geleneksel numune hazırlama metotları, yüksek hacimlerde solvent kullanılması ve yoğun numune manipülasyonu içerdiği için maliyetleri yükseltebilmektedir.

Mikrodalga ekstraksiyonu, PAH’larPCB’lerPestisitlerFenollerFtalatlarEOMDioksinler veya Furanlar gibi organik kirleticilerin belirlenmesi için analiz maliyetlerinizi düşürmenize ve karınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Bu web seminerinde, mikrodalga ekstraksiyon teknolojisinin Soxhlet ekstraksiyonu gibi geleneksel metotlara kıyasla maliyetlerinizi azaltmada nasıl etkili olduğu anlatılacaktır.

Konu başlıkları:

  • İşletme Maliyetleri
  • Reaktif Tüketimi
  • Kullanıcı Becerileri
  • Metot Uygulama Süresi