Diagnostik Testleri için Kaliteli Enzimler Oluşturma

Diagnostik testleri, sağlık hizmeti verenlere hastalığın tespiti, teşhisi ve önlenmesi için objektif, kritik bilgiler sağlamanın temelidir. Covid-19 salgını sırasında, virüsle yaşamamızı sağlamak için teşhis testlerine duyulan ihtiyaç giderek daha hayati hâle geldi. Bir çok şirket, insanları koronavirüs için test etmenin daha hızlı ve daha kolay yollarını geliştirmek için aktif olarak çalışmaktaydı.

Amplifikasyon Algılanabilir Hâle Getirir

Bir çok moleküler teşhisin altında yatan metot amplifikasyondur. Bir numunedeki belirli bir viral RNA veya DNA dizisinin kopyalarının saptanabilecek ve sonra ölçülebilecek kadar çok kopya olana kadar çoğalmasını teşvik etme sürecidir.

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), DNA amplifikasyon sürecini kullanan böyle bir metodtur. Geleneksel PCR teknikleri, amplifikasyon elde etmek için sıcaklık döngüsünü kullanır. Sıcaklık çevrimi laboratuvar ekipmanı ve zaman gerektirir. Polimeraz enzimleri, sıcaklık döngüsüne ihtiyaç duymadan amplifikasyonu mümkün kılabilir! Bu enzimler, testler laboratuvar dışında yaklaşık 30 dakika içinde ve temel sağlık hizmeti ortamlarında, laboratuvar dışı personel tarafından bakım noktasında hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğinden teşhiste bir adım değişikliğini sağlar.

Kaliteli Bir Enzim Yapmak

Testlerde kullanılan kritik enzimler, doğal olarak yabani bakterilerden veya rekombinant bakteri (E. coli) üretim metodlarıyla yapılır. Her ikisi de enzimleri serbest bırakmak için önce hücre parçalanmasını gerektirir.

Hücre parçalama metodu seçimi, aşağıdakileri sağlamak için üretim sürecinin kritik bir yönüdür:

  • aktif enzimlerin en yüksek verimi
  • en kolay akış aşağı arıtma

Microfluidizer® homejenizatörlerinin, aynı zamanda hücre içi içerikleri korurken sabit, kontrollü kesme hızları sağlama özelliği nedeniyle yüksek düzeyde hücre parçalanması ve ürün geri kazanımı sağladığı kanıtlanmıştır. Aşağıdaki veriler, ekipmandan tek bir geçiş kullanılarak E. coli hücrelerinin parçalanmasında %90’ın üzerinde bir yırtılma etkinliğinin nasıl elde edilebileceğini göstermektedir.

MF DNA Blog Chart

MF DNA - Ecoli cell rupture

Homojenizatörde düşük kalış süresinin yanı sıra gerekli yalnızca birkaç işlem geçişi ve verimli bir soğutma sistemi, enzim verimlerinin piyasada bulunan diğer tekniklerle karşılaştırıldığında yüksek olduğu anlamına gelir.

Kaynak: https://www.microfluidics-mpt.com/blog/creating-quality-enzymes-for-diagnostic-tests