Saf Su

Genomik ve Genetik Araştırmalarında Karşılaşılan 4 Zorluk

Genomik ve genetik araştırmalarında karşılaşılan 4 zorluk

Genetik ve ge...

Gaz Kromatografisi (GC) ve Kütle Spekrometreli Gaz Kromatografisi (GC-MS) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Gaz kromatografisi, çeşitli bileşiklerin ayrılması, belirlenmesi için en hassas ve yaygın olarak kullanılan analitik tekniklerden biridir.

<...

Moleküler Biyoloji Çalışmaları için Saf Suyun Önemi Nedir?

Moleküler Biyoloji, nükleik asitler ve proteinler gibi hücresel moleküllerin bileşimi, yapısı ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Genetik, ...

Mikrobiyoloji Analizleri için Saf Suyun Önemi Nedir?

Mikrobiyolojik analizler, mikroorganizmaların tespiti, tanımlanması ve sayımı için biyolojik, biyokimyasal ve kimyasal yöntemlerin kullanımını kaps...

Sudaki Safsızlıklar

Laboratuvarda kullanılan saf su, besleme suyu olarak içilebilir bir su kaynağından sağlanır, ancak bu besleme suyu, bilimsel verileri etkileyebilec...

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Nedir?

Su saflaştırma, kirleticiler, inorganik bileşikler veya bakteriler gibi su safsızlıklarının sudan uza...

Sıvı Kromatografisi (LC) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Sıvı kromatografisi (LC), bir çözeltideki türlerin karışımlarını ayırmak için kullanılır. Çözeltideki bu farklı türler daha sonra kütle spektrometr...

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir?

Hücre Kültürü Nedir?

Hücre kültürü, hücrelerin kontrollü koşullar altında, genellikle doğal ortamlarının dışında büyütüldüğ...

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Doğal bileşiklerin saflaştırılması artık sizin için de doğal bir süreç olabilir. Nasıl mı?

Doğal bileşikler, saflaştırmak ve analiz etmek iç...

ICP-MS ve ICP-OES analizlerinde saf suyun önemi nedir?

ICP-MS, sıvılarda birden fazla elementi belirlemenin en hassas yoludur. Çözeltiler, yüksek enerjili bir plazmada atomize ve iyonize edilir ve ortay...

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bildiğiniz gibi, laboratuvar tezgahında neyle uğraştığınıza bağlı olarak, beherleri yıkamak gibi genel kullanım uygulamaları için Tip III’ten...

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

Grafen bazlı bir elektrokimyasal sensör cihazı, papatya çayındaki kontaminantları tespit etmek için hızlı, uygun maliyetli ve doğru yeni bir yol su...

Biyomimikri: Ar-Ge'ye Giden Doğal Yol

Bilim insanları ve mühendisler, basitten karmaşığa çok çeşitli sorunlara çözüm bulmak için genellikle doğaya bakarlar.

Doğal dünya, 4 milyar...

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLC'nin Rolü Nedir?

HPLC, aşıların geliştirilmesinde viral partiküllerin miktarının belirlenmesi ve karakterizasyonunun yanında hastalığın epidemiyolojisine bakarken f...

Kahvenizin içinde ne var?

Kahve içmek, sağlıkla ilgili bir dizi fayda ile ilişkilendirilmektedir fakat işleme yöntemleri, kahvenin biyoaktif bileşik profili ve antioksidan a...