Saf Su

Genomik ve Genetik Araştırmalarında Karşılaşılan 4 Zorluk

Genomik ve genetik araştırmalarında karşılaşılan 4 zorluk

Genetik ve ge...

Gaz Kromatografisi (GC) ve Kütle Spekrometreli Gaz Kromatografisi (GC-MS) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Gaz kromatografisi, çeşitli bileşiklerin ayrılması, belirlenmesi için en hassas ve yaygın olarak kullanılan analitik tekniklerden biridir.

<...

Moleküler Biyoloji Çalışmaları için Saf Suyun Önemi Nedir?

Moleküler Biyoloji, nükleik asitler ve proteinler gibi hücresel moleküllerin bileşimi, yapısı ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Genetik, ...

Mikrobiyoloji Analizleri için Saf Suyun Önemi Nedir?

Mikrobiyolojik analizler, mikroorganizmaların tespiti, tanımlanması ve sayımı için biyolojik, biyokimyasal ve kimyasal yöntemlerin kullanımını kaps...

Sudaki Safsızlıklar

Laboratuvarda kullanılan saf su, besleme suyu olarak içilebilir bir su kaynağından sağlanır, ancak bu besleme suyu, bilimsel verileri etkileyebilec...

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Nedir?

Su saflaştırma, kirleticiler, inorganik bileşikler veya bakteriler gibi su safsızlıklarının sudan uza...

Sıvı Kromatografisi (LC) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Sıvı kromatografisi (LC), bir çözeltideki türlerin karışımlarını ayırmak için kullanılır. Çözeltideki bu farklı türler daha sonra kütle spektrometr...

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir?

Hücre Kültürü Nedir?

Hücre kültürü, hücrelerin kontrollü koşullar altında, genellikle doğal ortamlarının dışında büyütüldüğ...

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Doğal bileşiklerin saflaştırılması artık sizin için de doğal bir süreç olabilir. Nasıl mı?

Doğal bileşikler, saflaştırmak ve analiz etmek iç...

ICP-MS ve ICP-OES analizlerinde saf suyun önemi nedir?

ICP-MS, sıvılarda birden fazla elementi belirlemenin en hassas yoludur. Çözeltiler, yüksek enerjili bir plazmada atomize ve iyonize edilir ve ortay...

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bildiğiniz gibi, laboratuvar tezgahında neyle uğraştığınıza bağlı olarak, beherleri yıkamak gibi genel kullanım uygulamaları için Tip III’ten...