Cıva Tayini Teknolojisi

Biyolojik Matrislerde Toplam Cıva Tayini

Kan, Saç ve İdrar Örneklerinde Cıva Tespiti için Doğrudan Analiz Kullanılarak Biyolojik Matrikslerde Toplam Cıva Tayini

Özet

Kozmetik Numunelerinde DMA-80 evo Kullanarak ISO23674'e Uyumlu Doğrudan Hg Analizi

ISO 23674’e uygun olarak Doğrudan Yakma kullanılarak kozmetik ürünlerinde Toplam Cıva Tayini.

Giriş

Cıva ve za...

Balık Dokularında Toplam Cıva Tayini

Cıva Tespiti İçin Doğrudan Analiz Kullanılarak Balık Dokularında Toplam Cıvanın Belirlenmesi

Özet

Cıvaya maruz kalma...