COVID-19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

Yeni Korona Virüs SARS-CoV-2’nin (COVID-19) ortaya çıkışı ve dünya çapındaki salgın, COVID-19 için hasta örneklerini test eden laboratuvarlara olan ihtiyacı benzeri görülmemiş biçimde artırarak, bilim insanlarını giderek artan COVID-19 test örnekleri ve iş yüküyle karşı karşıya bıraktı.  Yeni Korona Virüs SARS-CoV-2’nin (COVID-19) ortaya çıkışı ve dünya çapındaki salgın, COVID-19 için hasta örneklerini test eden laboratuvarlara olan ihtiyacı benzeri görülmemiş biçimde artırarak, bilim insanlarını giderek artan COVID-19 test örnekleri ve iş yüküyle karşı karşıya bıraktı. Avustralya, Brisbane’deki Sonic Healthcare Group’un bir parçası olan Sullivan Nicolaides Patoloji’deki (SNP) Mikrobiyoloji ve Moleküler Patoloji Bölümü’nün karşılaştığı zorluklar arasında hem koronavirüs hem de önceden var olan solunum virüsü panel testi için kullanılan laboratuvar otomasyonu üzerindeki artan baskı vardı.

blankKoronavirüs pandemisiyle birlikte, SNP kendini, otomasyon platformlarının kapasitesini zorlayan çok sayıda örneği analiz ederken buldu. Aynı zamanda, SNP personeli yeni virüs test protokolleri üzerinde çalışmak için daha fazla zaman harcamak zorunda kaldı; bunlar genellikle manuel olarak veya test yanıt sürelerini hızlı bir şekilde takip etmek için yarı otomatik yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi ve bu da personeli daha yüksek ergonomik zorlanmaya maruz bıraktı. Numune işleme kapasitesini artırmak, laboratuvar analistleri tarafından manuel müdahaleyi azaltmak ve COVID-19 numune analizleri için hızlı takip testleri geliştirmek için ek otomatik sıvı transfer cihazlarına bariz bir ihtiyaç vardı.

blankBirlikte Çalışma

Mart ayının başlarında, INTEGRA’nın Avustralya distribütörü BioTools Pty Ltd’den Kelly Magin ve James Sundholm, ASSIST PLUS pipetleme robotunu kullanarak hasta örneklerinin COVID-19 testlerini desteklemek için Mikrobiyoloji ve Moleküler Patoloji Bölümü Bilimsel Bölüm Başkanı, Shane Byrne ile iş birliği yaptılar. ASSIST PLUS Otomatik Pipetleme protokolü geliştirilip valide edilerek, numunelerin hızlı, yüksek verimli, plaka tabanlı, gerçek zamanlı PCR amplifikasyonu ve saptama cihazında daha sonraki işlemler için düşük hacimli, 384 kuyucuklu plakalarda hazırlanmasını sağladı.

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet ve düşük ölü hacimli Low Retention GripTips (<20 μl) SureFlo 10ml Reaktif Rezarvuarı’ndan, One-Step RT PCR Mastermix’i 384 kuyucuklu plakaya aktarmak için kullanıldı. VOYAGER pipet ayrıca, nükleik asit şablonunun otomatik olarak 4 x FluidX™ 1.0 ml 96 formattüp raflarından 384 kuyucuklu plakaya kadar kombine nazofarengeal/orofarengeal sürülü bez(ler) veya balgam örneklerinden aktarılmasına ve hızlıca yeniden formatlamasına izin vermiştir. Toplam PCR reaksiyon hacmi 7.5 µl One-Step RT PCR Mastermix ve 2.5 µl nükleik asit şablonu olarak 10 µl’ye düşürüldü. Bu azaltma, mevcut test kapasitesini iki katına çıkardı ve aynı zamanda, ulaşılabilirliği gittikçe zorlaşan ve pahalı One-Step RT PCR reaktiflerinin tüketimini azaltarak bununla ilişkili maliyet tasarrufları sağlandı.

blank

Başarıyı Tanımlamak

SNP, elektronik pipet kullanılarak hali hazırda manuel pipet kullanarak gerçekleştirilen analiz yöntemine karşı otomatik protokolü başarıyla doğruladı ve validasyonunu gerçekleştirdi. Sonuçlar tekrarlanabilir, kesin ve doğru olarak gösterilmiş, kontrol veya hasta örneklerinde kontaminasyon gözlenmemiştir. Kompakt, kullanımı kolay ASSIST PLUS Pipetleme Robotu, doğrulanmış protokolle birlikte, beş iş günü içinde tamamen devreye alındı. Mevcut protokol 384 kuyucuklu plaka kullanırken, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için 96’lı formata kolayca uyarlanabilir.

Kaynakhttps://www.integra-biosciences.com/global/en/stories/covid-19-accelerate-your-pcr-setup