Arcis Numune Hazırlama Kiti ile Nükleik Asit Ekstraksiyonu

ASSIST PLUS Pipetleme Robotu ile sadece iki adımda otomatik nükleik asit ekstraksiyonu!

Arcis Numune Hazırlama Kiti, tam kan, tükürük, bakteri ve bitki hücreleri dahil olmak üzere çeşitli biyolojik numune türlerinin analitik öncesi işlenmesini sağlayan iki reaktiften oluşan kullanıma hazır bir kittir. DNA/RNA ekstraksiyonu çok basit olabilir; Arcis Numune Hazırlama Kiti, kullanıcının izolasyon veya saflaştırmaya gerek kalmadan sadece üç dakika içinde hücrelerden aşağı akış nükleik asit araştırmalarına geçmesini sağlar. Protokol, ASSIST PLUS pipetleme robotu ile kolayca otomatikleştirilebilen ve kullanıcıya nükleik asit ekstraksiyonu için uygun bir çözüm sunan sadece iki adımdan oluşur. Steril çalışma koşulları, özellikle RNA ekstraksiyonları için çok önemlidir. ASSIST PLUS, az yer kaplaması sayesinde laminer akış kabinine kolayca yerleştirilebildiğinden, steril koşullar altında çalışma gereksinimlerini karşılar.

Faydaları:

 • Arcis Numune Hazırlama Kitinin otomatikleştirilmesi, numuneler arasında çapraz kontaminasyon riskini ortadan kaldırır ve tutarlı bir iş akışı sağlar.
 • VIAFLO ve VOYAGER elektronik pipetler, ASSIST PLUS ile birlikte eşsiz pipetleme ergonomisi sağlar.
 • ASSIST PLUS, kullanıcıyı protokol boyunca yönlendirerek pipetleme işlemini daha az hataya açık ve sonuçları daha tekrarlanabilir hâle getirir.
 • ASSIST PLUS’ın üniversal tablası, kan test tüpü rafları da dahil olmak üzere her türlü bireysel laboratuvar malzemesinin kolayca ayarlanmasına ve konumlandırılmasına olanak tanır.

 

Genel bakış: Nükleik asit ekstraksiyonu

Not: Bu prosedüre başlamadan önce tüm numunelerin tamamen çözüldüğünden emin olun!

Bu protokolde, Arcis Örnek Hazırlama Kiti ve ASSIST PLUS kullanılarak tam kan örneklerinden DNA ekstrakte edilir. Pipetleme robotu, 125 μl Steril, Filtreli, Düşük Tutuculu GRIPTIPS® içeren bir VOYAGER 8 kanallı 125 μl elektronik pipeti çalıştırır. Düşük Retansiyonlu GRIPTIPS kullanımı, kan numuneleri gibi viskoz sıvıların optimum şekilde işlenmesini sağlar.

Protokol iki bölüme ayrılmıştır:

 • Program 1: Kan örneği transferi (ARCIS_Transfer_WholeBlood)
 • Program 2: Arcis Örnek Hazırlama Kiti ile nükleik asit ekstraksiyonu (ARCIS_DNA_Extraction)

blank

Deneysel düzenek: Program 1

 • B Konumu: 96’lı plakası – boş.
 • C Konumu: 6 ml EDTA kan test tüpleri (12 x 100 mm) için rak – 6000 μl.

blank

Şekil 2: Kan örneği transferi için kurulum

Adım adım prosedür

1. Kan örneklerini alquot edin
Kan örneklerini toplama tüplerinden aktarın.
Kan alma tüplerini C konumuna ve 700 μl plakayı B konumuna yerleştirin. Ardından VOYAGER elektronik pipetinde Run (Çalıştır) düğmesine basarak ARCIS_SAMPLES programını seçin. ASSIST PLUS hemen toplama tüplerinden plakaya kan aktarmaya başlar.

İpucu: Aspirasyon ve dağıtım sırasında uç daldırma derinliğini sabit tutmak için ASSIST PLUS’ın “Uç Seyahati” özelliğini kullanın; böylece uygulama ne kadar sık tekrarlanırsa tekrarlansın daha tekrarlanabilir sonuçlar için kontaminasyonsuz ve tutarlı sıvı kullanımı sağlanır.

Deneysel düzenek: Program 2

 • A Konumu: Reaktif 1 (mavi) ve Reaktif 2 (yeşil) için 2 x 10 ml çok kanallı reaktif rezervuarına sahip Çift Rezervuar adaptörü.
 • B Konumu: 96’lı plaka – 100 μl kan örneği ile kısmen doldurulmuş (pembe).
 • C Konumu: 96’lı PCR Sapphire – boş.

blank

Şekil 3: Arcis DNA ekstraksiyonu için kurulum

Adım adım prosedür

1. Reaktif dağılımı
Reaktif 1 ve Reaktif 2’yi alquot edin.
İki adet 10 ml çok kanallı reaktif haznesini INTEGRA’nın çift hazneli adaptörünün A konumuna, önceden yüklenmiş kan numunelerinin bulunduğu plakayı B konumuna ve yeni bir 96’lı plakayı C konumuna yerleştirin. İki adet 10 ml çok kanallı reaktif haznesini Reaktif 1 ve 2 ile doldurun ve VOYAGER pipetindeki programı ARCIS_KIT olarak değiştirin. ASSIST PLUS daha sonra 150 μl Reaktif 1’i derin kuyu plakasına (konum B, sütunlar 7-12) dağıtmaya başlar ve ardından 20 μl Reaktif 2’yi 96’lı (konum C, sütunlar 1-6) dağıtır.

İpuçları:

Pipetlemenin doğruluğunu ve hassasiyetini artırmak için bir ön ve son dağıtım adımı önerilir. Yoğunlaştırma öncesi ve sonrası hacim, pipetin nominal hacminin %3 ila 5’i arasında olmalıdır.
SureFlo sızdırmazlık önleyici dizili 10 ml çok kanallı reaktif haznesini kullanarak reaktiflerden tasarruf edin. Bu, reaktiflerin ölü hacmini en aza indirmek için rezervuarın en altından aspirasyon yapmanızı sağlar.

2. Örnek parçalama
Arcis Reaktif 1’e kan numuneleri ekleyin.
Her bir kan örneğinden 90 μl’yi Reaktif 1 içeren kuyucuklara aktarın. Karıştırma işleminden sonra, üreticinin protokolüne (Arcis Numune Hazırlama Kiti) göre numuneler daha fazla işlenmeden veya daha sonra işlenmek üzere saklanmadan önce bir dakikalık inkübasyon süresi vardır.

İpucu: Homojen bir çözelti elde etmek için Reaktif 1’i kan numuneleriyle iyice karıştırdığınızdan emin olun.
Not: Nükleik asitler, başka bir işlem yapılmaması koşuluyla oda sıcaklığında 90 gün boyunca stabildir.

3. Örnek yıkama
Parçalanmış numuneleri Arcis Reaktif 2 ile yıkayın.
Bu protokole devam ederek, ASSIST PLUS’ı kullanarak 5 μl lize edilmiş kan numunesini (konum B) yeni 96’lı plakadaki (konum C) Reaktif 2’ye otomatik olarak aktarın ve iyice karıştırın.

İpucu: Reaktif 2 eklendikten sonra numuneler hemen kullanılmalı veya -20 ºC’de dondurulmalıdır. Numune seyreltmesini azaltmak için numuneler Reaktif 2’ye 1:3, 1:2 veya 1:1 oranında eklenebilir.

Açıklamalar

PCR reaksiyonu hemen çalıştırılabilir veya doğrudan diğer aşağı akış tekniklerine geçilebilir. PCR reaksiyonuna devam etmek için PCR ana karışımına uygun hacmi ekleyin (örn. 25 μl PCR reaksiyonu başına 5 μl).
Yalnızca sekiz örnekten DNA elde etmek isteyen kullanıcılar 8’li PCR şeridini 96’lı plaka yerine PCR 96’lı soğutma bloğuna (INTEGRA) yerleştirebilir.
Daha fazla sayıda numuneyi işlemek için kiti 500 reaksiyon için kullanmayı düşünün ve reaktifleri veya numuneleri aynı anda eklemek için VIAFLO 96/384’ü seçin.

Sonuç

 • Kan örneklerini saflaştırmaya veya izole etmeye gerek kalmadan hızlı nükleik asit ekstraksiyonu.
 • İş akışının otomasyonu insan hatası riskini ortadan kaldırır ve sonuçların tekrarlanabilirliğini artırır.
 • VIALAB yazılımı, laboratuvarın ihtiyaç duyduğu laboratuvar malzemelerine her zaman kolayca uyarlanabilir.
 • Arcis Numune Hazırlama Kitinin ASSIST PLUS pipetleme robotu ile kolayca uygulanması, insan ve mikrobiyolojik numunelerde ön analitik işlemleri hızlandırır.

Referans: INTEGRA Bioscience