Assits Plus Pipetleme Robotu’yla LC-MS Analizi için 2 Kolay Adımla Numune Hazırlama

LC-MS için numune hazırlama

Sıvı kromatografi kütle spektrometresi (LC-MS), analitik kimyada iş akışlarında karmaşık ve zorlu numuneleri ayırmak, tanımlamak ve ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Çevresel izleme, kozmetik endüstrisi, ilaç gibi alanlarda önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, numune hazırlama sırasında değişen pipetleme ve seyreltme adımları manuel olarak yapıldığında zaman alıcıdır ve hata payı yüksektir.

Assist Plus pipetleme robotun da ki Voyager aralıkları ayarlanabilir pipet, kullanıcıyı tehlikeye atmadan herhangi bir tüp biçimindeki tehlikeli bileşiklere erişebilir. Ayrıca Assit Plus, D-One tek kanallı pipetleme modülünün geniş hacim aralığından faydalanabilir ve Vialab’la birlikte, bireysel yüksek hacimli numune dilüsyonları her zamankinden daha kolay hâle gelir. Kendinizi tekrarlanabilir sonuçlarla daha fazla ödüllendirin ve Assist Plus’un çok yönlülüğünden yararlanın.

Önemli Avantajları

 • LC-MS analizi için Assist Plus pipetleme robotuyla hazırlanan numuneyle herzaman tekrarlanabilir sonuçlar.
 • Pipetleme hızları için verimli Vialab parametre ayarları, sulu olmayan solüsyonlarla çalışırken yüksek hassasiyeti garanti eder. Ayarlanabilir karıştırma döngüleri, bileşiklerin değişen çözünürlüğüne yardımcı olur.
 • Otomatik Griptip seçimi ve sıvı seviyesi tespiti (LLD) ile kusursuz sıvı işleme, D-One’yi Assits Plus üzerinde kullanırken kesinlik ve doğruluk sağlar.
 • Voyager aralıkları ayarlanabilir pipet ile Assist Plus üzerinde risksiz otomatik bileşik işleme.
 • Assist Plus için D-One tek kanallı pipetleme modülü ile rakipsiz çok yüksek hacimli numune dilüsyonları sağlanır. Bir modülde iki GRIPTIP® boyutu, ekipmanları değiştirmeden yüksek seyreltici ve küçük hacimli pipetleme sağlar.
 • Vialab’la zahmetsiz numune dilüsyonları, .csv dosyalarının doğrudan oluşturulmasına ve içe aktarılmasına (ör: LIMS) izin verir. Programı değiştirmeye gerek kalmadan anında iş listesi değişimi, farklı numune hacimlerine uyum sağlarken yardımcı olur.

Deney Hazırlığı

LC-MS analizi için yüksek hacimli dilüsyonlar da dahil olmak üzere peptitler için kolay numune hazırlama protokollerimizi kullanarak otomatik olarak tekrarlanabilir sonuçları deneyimleyin (Şekil 1).

Graphical representation of the ASSIST PLUS pipetting robot deck set-up with INTEGRA reagent reservoir, INTEGRA rack for microcentrifuge tubes and VOYAGER adjustable tip spacing pipette.

Şekil 1: LC-MS analizi için numune hazırlamanın deneysel hazırlığı

Adım-Adım Prosedür

1. Numuneleri DMSO’da çözün

Dondurularak kurutulmuş peptitleri %100 DMSO içinde eritin.

10 ml %100 DMSO ile doldurulmuş 25 ml’lik çok kanallı bir reaktif rezervuarını A haznesine (Şekil 2, mavi) ve B haznesine (Şekil 2, pembe) dondurularak kurutulmuş peptitler içeren 1,5 ml’lik mikrosantrifüj tüplerine sahip bir Integra rakı yerleştirin.

‘Dissolve_samples_in_DMSO’ VIALAB programını seçin ve çalıştırın. 1250 µl düşük retansiyonlu, steril, filtreli Griptips ile 8 kanallı 1250 µl Voyager aralıkları ayarlanabilir pipet hazneden 1 ml DMSO aspire eder (Şekil 3a) ve B haznesinden 1,5 ml santrifüj tüplerine dağıtır (Şekil 3b) . Hafif bir hızda yani 10 kez karıştırmayla peptitlerin homojen bir çözeltisini sağlar.

İpuçları

 • Vialab’da karıştırma parametrelerinin kolay ayarlanması, farklı çözünürlüklerdeki reaktiflerin karıştırılmasına yardımcı olur.
 • Düşük retansiyonlu Griptips ve azaltılmış pipetleme hızı ile doğru DMSO pipetlemesi.

The ASSIST PLUS pipetting robot together with the 8 channel 1250 µl VOYAGER adjustable tip spacing pipette used for dissolving samples with DMSO from reagent reservoir in microcentrifuge tubes.

Şekil 2: Numuneleri DMSO’da çözmek için hazne kurulumu. Pozisyon A: Kaynak – %100 DMSO (mavi) içeren 25 ml çok kanallı reaktif rezervuarı. Pozisyon B: Hedef – Dondurularak kurutulmuş peptitler (pembe) içeren 1,5 ml’lik santrifüj tüpleri için Integra tüp rakı. Pozisyon C: Boş.

The ASSIST PLUS pipetting robot together with the 8 channel 1250 µl VOYAGER adjustable tip spacing pipette used for dissolving samples with DMSO from reagent reservoir in microcentrifuge tubes.

Şekil 3: DMSO’yu a) bir rezervuardan b) mikrosantrifüj tüplerine aktaran Voyager.

2. Numuneleri metanolde seyreltin

Bireysel peptit dilüsyonları için iş listesi hazırlanışı

.csv dosyaları, Vialab iş listesi şablonu (Şekil 4) kullanılarak oluşturulur veya doğrudan Vialab iş listesi adımına aktarılır. Birinci iş listesi adımı, üç kopya hâlinde sekiz peptiti analiz etmek için seyreltici dağıtımı için iş listesini ve ikinci iş listesi adımı olan farklı peptitler için iş listesini içerir.

Graphical representation of the VIALAB worklist template to create individual .csv files.

Şekil 4: Bireysel .csv dosyaları oluşturmak için VIALAB çalışma listesi şablonu.

İpuçları

 • Vialab programını değiştirmeden farklı numune dilüsyonları için iş listelerini kolayca bir şekilde değiştirin.
 • Çalışma listesi adımında numunelerin seçimini kaldırırken değişen numunelerin sayılarına hızlı adaptasyon.

Üç kopya hâlinde metanol ile örnek seyreltme

25 ml %100 metanol ile doldurulmuş 25 ml’lik çok kanallı bir reaktif rezervuarını A haznesine yerleştirin(Şekil 5, mavi) ve Integra rakında ki B haznesine (Şekil 5, pembe) 1,5 ml’lik tüplerde çözünmüş peptitler yerleştirin. 24 boş HPLC şişesi bulunan bir Integra rakı, C haznesine yerleştirilir (Şekil 5, yeşil).

Vialab programında ‘Dilute_samples_with_metanol’u seçin ve çalıştırın. 1250 µl steril, filtreli Griptips’li Assist Plus pipetleme robotun da ki D-One tek kanallı pipetleme modülü, seyrelticiyi “worklist_diluent” içinde belirtildiği gibi A konumundan C konumuna dağıtır (Şekil 6a). İlk uç ön ıslatma, Griptips’i buharlayarak uçucu sıvıları pipetlerken damlamayı önler. Pipetlemeden sonra bir saniyelik bir gecikmeyle hızın 5’e düşürülmesi ve ardından HPLC şişesinin yan tarafına bir uç dokunuşu, metanol dağıtırken doğruluğu artırır. D-One daha sonra peptitleri ayrı ayrı B konumundan C konumuna (Şekil 6b) “worklist_samples” bölümünde belirtildiği gibi 125 µl düşük retansiyonlu, steril, filtreli Griptips kullanarak üç kopya hâlinde seyreltir. Her peptit tam 125 µl  Griptips hacmi ile beş kez karıştırılır.

İpuçları

 • D-One’nin LLD işlevi ile farklı numune alikuotlarının kolayca kullanımı.
 • Pipetleme sırasında azaltılmış hareket hızlarıyla titreşimlerin neden olduğu damlamayı önleyin.
 • Assist Plus bir çeker ocak içine kolayca sığdığından risksiz metanol pipetlemesi.

Graphical representation of the ASSIST PLUS pipetting robot deck set-up with INTEGRA reagent reservoir, INTEGRA rack for microcentrifuge tubes, INTEGRA rack for HPLC vials and D-ONE single channel pipetting module.

Şekil 5: Numuneleri metanol içinde seyreltmek için hazne kurulumu. Pozisyon A: Seyreltici – %100 metanol (mavi) içeren 25 ml çok kanallı reaktif rezervuarı. Pozisyon B: Kaynak – çözünmüş peptitler (pembe) içeren 1,5 ml’lik santrifüj tüpleri için Integra rakı. Pozisyon C: Hedef – 2 ml HPLC şişeleri (yeşil) için Integra rakı.

The ASSIST PLUS pipetting robot, together with the D-ONE single channel pipetting module, dilutes samples with methanol in HPLC vials.

Şekil 6: a) metanol ve b) peptitleri HPLC şişelerine pipetleyen D-ONE.

Notlar

 • Düşük hacimli HPLC şişeleri: Girişlere sahip özel düşük hacimli HPLC şişeleri, HPLC şişeleri için INTEGRA rakıyla uyumludur ve D-One ile erişilebilir (Şekil 7).
 • VIALAB yazılımı: VIALAB programları, örneğin kısmi plakalara ihtiyaç duyulduğunda, özel laboratuvar gereçlerinize ve protokollerinize kolayca uyarlanabilir.
 • Kısmi plakalar: Programlar herhangi bir zamanda farklı sayıda numuneye uyarlanabilir ve laboratuvarlara mevcut ve gelecekteki talepleri karşılamak için tam esneklik sağlar.

The D-ONE single channel pipetting module pipettes into 0.2 ml into low volume HPLC vials.

Şekil 7: D-ONE tarafından erişilen düşük hacimli LC-MS analizi için girişi olan HPLC şişesi.

Sonuç

 • İki farklı GRIPTIP boyutunun otomatik seçimi sayesinde, D-ONE tek kanallı pipetleme modülü ve ASSIST PLUS pipetleme robotu ile elde edilen önemli dilüsyon faktörleri.
 • VIALAB’ın iş listesi özelliğini kullanarak üçlü numune hazırlama ve basitleştirilmiş tekli dilüsyonlar ile güvenilir sonuçlar. .csv dosyalarının oluşturulması, içe aktarılması veya değiştirilmesi her zamankinden daha kolaydır ve değişen numune sayısına hızlı uyum sağlar.
 • INTEGRA’nın tüp rakıyla uyumlu ve D-ONE ile erişilebilen özel düşük hacimli HPLC şişelerini kullanarak değerli numuneleri kaydedin.
 • ASSIT PLUS’a entegre olabilen VOYAGER aralıkları ayarlanabilir pipet ile farklı tipteki tüpler ve plakalar arasında sıvıları aktarırken daha fazla esnekliği deneyimleyin.

Kaynak: https://www.integra-biosciences.com/france/en/applications/easy-2-step-sample-preparation-lc-ms-analysis-assist-plus-pipetting-robot