Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

Grafen bazlı bir elektrokimyasal sensör cihazı, papatya çayındaki kontaminantları tespit etmek için hızlı, uygun maliyetli ve doğru yeni bir yol sunarak tüketicilerin zarar görmesini engellemeye yardımcı olabilir.

Papatya çayı, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından sevilen popüler bir bitki çayıdır. Asteraceae bitki ailesinin kurutulmuş çiçeklerinin sıcak suda demlenmesi ile yapılan bu çay, yüzyıllardır çeşitli sağlık sorunlarına doğal bir şifa kaynağı olarak görülmüştür.

Ancak çay içenlerin potansiyel olarak tehlikeli olan kontaminantlara maruz kalabileceğine dair artan bir endişe var. Kirlenmiş toprakta yetişen bitkiler, kurşun ve kadmiyum gibi toksik ağır metalleri emebilir ve bunlar daha sonra demleme sırasında çaya geçebilir. Düşük seviyelerde bile olsalar, ağır metallere uzun süre maruz kalmanın, özellikle bu maddeler zamanla vücutta birikebildikleri için insan sağlığı üzerinde çok çeşitli olumsuz etkileri olabilir.

Çaydaki ağır metalleri tespit etmek için çeşitli analitik teknikler mevcut olsa da, her birinin maliyet, karmaşıklık veya sahada analiz yapmanın imkansızlığı gibi bazı dezavantajları vardır.

Grafen Bazlı Nanokompozit

Chemosensors’da yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, papatya çayında kadmiyum ve kurşun tespiti için bir elektrokimyasal sensör cihazının potansiyelini araştırıyor.

Araştırmacılar, antimon nanopartiküller ile modifiye edilen indirgenmiş grafen okside dayalı bir nanokompozit sentezlediler. Yeni malzemenin elektron mikroskobuyla taranması, modifiye edilmemiş grafene kıyasla elektronik özelliklerini artıran tipik bir bükülmüş ve buruşuk yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Ekip daha sonra önerilen sensörün kadmiyum ve kurşunu tespit etme yeteneğini ölçmek için bir dizi deney gerçekleştirdi. Sensörün, sırasıyla 70.03 ve 45.5 nmol/l’lik tespit limitleri ile 0.2 ila 3.0 µmol/l aralığında her iki metali aynı anda tespit edebildiğini buldular. Sensör metalleri ayrı ayrı tespit ederken bu limitler daha da düşüktü – kadmiyum için 20.50 nmol/l ve kurşun için 2.01 nmol/l.

Kompleks Karışımların Analizi

Bununla birlikte, gerçek dünyada çaylar, sensörün kadmiyum veya kurşunu tespit edebilme kapasitesine etki edebilecek başka maddeler içerebilir. Bu nedenle araştırmacılar, sensöre potansiyel bir etkisi olabilecek bazı yaygın maddeler olan ve gümüş veya bakır iyonları içerebilen kafein ve içme suyunun etkisini değerlendirdiler. Her iki maddenin de sensörün kurşun ve kadmiyumu tespit edebilme kapasitesine ciddi bir etkisinin olmadığını buldular.

Ekip son olarak, sensörün, demledikleri ve daha sonra her iki metalle zenginleştirdikleri gerçek papatya çayı örneklerinde kurşun ve kadmiyumu başarılı bir şekilde tespit edebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, deneyleri boyunca ELGA PURELAB laboratuvar su saflaştırma sistemi tarafından üretilen ultra saf suyu kullanarak, sonuçlarını etkileyebilecek kontaminantların riskini en aza indirdi.

Çay İçenleri Korumak

Bu çalışmada, kadmiyum ve kurşunun seçici tespiti için grafen bazlı bir nanokompozit tasarlanmış ve test edilmiştir. Önerilen sensör, bu ağır metal iyonlarının hem eşzamanlı hem de ayrı ayrı tayini için başarılı tespit sınırları göstermiştir.

Elektrokimyasal sensör, gerçek papatya çayı örneklerinde kadmiyum ve kurşunu başarıyla tespit edebilmiştir. Sonuç olarak böyle bir cihaz, çaydaki ağır metallerin tayini için numuneleri izlemenin hızlı, ucuz ve doğru bir yolunu sunarak tüketicilerin güvenliğini korumaya yardımcı olabilir.

Neden ELGA LabWater’ı Seçmelisiniz?

ELGA Labwater, 1937’den beri saf ve ultra saf suda güvenilir bir isimdir. Ultra saf ve saf suya olan bağlılığımız, en iyi çözümleri en iyi hizmetle sunmaya devam edeceğimizin garantisidir.

Kaynak: https://www.elgalabwater.com/blog/monitoring-tea-toxic-heavy-metals