Teklif Listesi
Teklif listenizde 0 ürün mevcut
q-doc® Veri Yönetimi Yazılımı Sotax

Yerleşik veri bütünlüğüne sahip tek iş istasyonları ve ağ bağlantılı çözümler. Merkezi MS-SQL veritabanı ile %100 ölçeklenebilir 3 katmanlı yazılım mimarisi. Farklı cihaz türleri için kullanılabilen, cihazdan bağımsız metotlarla güçlü sistem. LDAP entegrasyonu, LIMS dışa aktarma, veri eğilimi ve daha fazlasıyla temel işlevleri genişleten modüller. Dissolüsyon ve fiziksel test cihazları için 35’ten fazla sürücü. Verileri doğrudan q-doc’ta raporlama, kontrol etme ve değerlendirme ve elektronik olarak imzalama imkanı. Eksiksiz parti raporları oluşturabilme ve partileri zaman aralıklarında kolayca karşılaştırabilme. Tam izlenebilirlik ve uyumluluk için okunabilir denetim izi ve ürün sürümü kontrolü. 21 CFR part 11 uyumlu bir sistemin uygulanması için tüm gereksinimlerin karşılanması.  

WinSOTAX® plus Dissolüsyon Yazılımı Sotax

Manuelden tamamen otomatik sistemlere farklı dissolüsyon test sistemlerini kontrol edebilir. Pek çok spektrofotmetre cihazı ile uyumlu on-line dissolüsyon çalışmasının kontrolü. Konsantrasyon ve % Çözünüm sonucu. Grafik görüntüsü. Placebo veya safsızlık çıkarması. Çoklu test uygulamalarında “Cell Grouping” Belirlenen standartlarla standart eğri çizimi. Max/min, ortalama ve standart sapma gibi istatiksel fonksiyonlar içeren Rpm, sıcaklık, pH değerlerinin test protokolünde belirtilmesi. GAMP 5 kılavuzuna uygun olarak dizayn edilmiştir. Datalar exel dosyasına aktarılabilir. LIMS’ten data aktarımı çift yönlü olarak yapılabilir.

MDsoft Dissolüsyon Yazılımı Sotax

AT MD tam otomatik dissolüsyon sistemleri için veri toplama ve analizin tüm yönlerini kontrol eder.

TPWsoft ASP Platformları için Yazılım Sotax

Otomatik numune hazırlama işlemlerini, veri toplama, saklama ve raporlamayı kontrol eder.