Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

Araştırmacılar, terapötik ilaç izleme ve adli tıp uygulamalarında plazmadaki 38 antipsikotik ve metaboliti ölçmek için yeni bir LC-MS/MS metodunu doğruladı.

Antipsikotik ilaçlar, psikiyatrik bozuklukların tedavisinde devrim yarattı. Bu maddeler iki ana sınıfa ayrılır: 1950’lerin sonlarında psikoz semptomlarının tedavisi için geliştirilen birinci nesil antipsikotikler (FGA’lar). Son yıllarda, bunların yerini büyük ölçüde ikinci nesil antipsikotikler (SGA’lar) – veya “atipikler” almıştır.

SGA’lara geçiş, kısmen, FGA’lara kıyasla ciddi hareket sorunları geliştirme riskinin daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, atipiklerin kilo alımı, kalp sorunları ve diyabet gibi diğer potansiyel olarak ciddi yan etkilere neden olma olasılığı daha yüksek olabilir.

Bu güvenlik endişelerine rağmen antipsikotik ilaçların reçete edildiği hastaların sayısı dünya çapında artmaktadır. SGA’ların artan etiket dışı kullanımı genellikle yetişkinlerde anksiyete ve uykusuzluk bozukluklarının ve çocuklarda DEHB’nin tedavisi içindir.

Klinik ve Adli Tıp Analizleri

Antipsikotiklerden kaynaklanan istenmeyen yan etki riski, çocuklarda artan kullanımla birleştiğinde katı bir terapötik ilaç takibine ihtiyaç duyulmaktadır. Adli tıp perspektifinden bakıldığında, yasadışı uyuşturuculara kıyasla psikotrop ilaçlar (alkolle birlikte) gündüz saatlerinde daha fazla trafik kazasına neden olmaktadır.
Ancak klinik ve adli tıp analizleri için kullanılan mevcut metoların çoğunun az sayıda antipsikotik analiz edebilmek veya uzun ve karmaşık protokoller içermek gibi kısıtlamaları vardır.

Journal of Chromatography B’de yayınlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar plazmada 38 antipsikotik ilacın miktarını belirlemek için bir LC-MS/MS metodu geliştirdiler.

Tamamen Doğrulanmış Bir Metot

Araştırmacılar, metil-üçüncül-bütil-eter ile basit bir sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile numuneleri ekstrakte ettiler ve ilgili bileşikler altı dakika içinde kromatografik olarak ayrıştırıldı. Kalibrasyon eğrilerinin, çoğu madde için yukarıdaki ve altındaki seviyelere ek olarak, tüm bileşikler için önerilen terapötik aralığı kapsadığını gösterdiler.

Ekip, metodu ilgili Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yönergelerine göre başarıyla doğruladıktan sonra yeni metodu 137 adli vakadan alınan numunelerin analizi için uyguladı. Bir veya daha fazla antipsikotik ilaç için pozitif olan 46 numune buldular. Ulaştıkları bu sonuçlar, SGA’lar ketiapin ve olanzapinin nispeten yaygın kullanımını ve ayrıca FGA haloperidolün Avrupa’daki varlığının devam ettiğini doğruladı.

Araştırmacılar, bir ELGA PURELAB® laboratuvar su saflaştırma sisteminin ürettiği ultra saf suyu kullanarak, sonuçlarını etkileyebilecek eser miktardaki kirletici riskini en aza indirmiş oldu.

Rutin Analiz Uygulaması

Bu çalışmada, araştırmacılar, plazmada çok çeşitli antipsikotik ilaçların terapötik ilaç izleme ve adli tıp analizi için tamamen doğrulanmış, zaman açısından verimli ve kantitatif çoklu analit metodu oluşturdular.

Numune hazırlama ve kromatografi ayarları, daha önce diğer psikoaktif ilaç sınıflarının (antidepresanlar ve benzodiazepinler) ölçümünde başarıyla uygulanmış ve metotların kolay geçişine veya metot birleştirilmesine olanak sağlamıştır.

Bu metot ayrıca 100’den fazla adli vakaya uygulandı ve performansı yeterlilik testi şemaları aracılığıyla kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Neden ELGA LabWater’ı Seçmelisiniz?

ELGA Labwater, 1937’den beri saf ve ultra saf su konusunda güvenilir bir isimdir. Ultra saf ve saf suya olan bağlılığımız, en iyi çözümleri en iyi hizmetle sunmaya devam edeceğimizin garantisidir.

Kaynak: https://www.elgalabwater.com/blog/improving-routine-analysis-antipsychotic-drugs