Pipetler nasıl kullanılır?

Pipetlerin doğru ve hassas bir şekilde çalışmasını etkileyen faktörler sadece pipet özellikleri, kalibrasyon, onarım ve bakım değil, aynı zamanda kullanıcının kendisidir. En iyi pipetleme uygulamalarını takip etmezseniz piyasadaki en doğru ve hassas pipetler bile hatalı sonuçlar verebilir. Bu blog yazısında pipetinizi doğru şekilde kullanmanızı sağlayacak ve pipetleme sonuçlarınızı uygular uygulamaz iyileştirecek 10 ipucunu paylaşacağız:

1 – Sıcaklık dengesini sağlayın: Eğer çalışmanız izin veriyorsa pipet, pipet uçları ve sıvıların oda sıcaklığında olduğundan emin olun.

2 – Sabit bir pipetleme açısını koruyun: Pipeti 20 dereceyi aşmayan sabit bir açıyla tutun.

3 – Nasıl aspire edilir?: Pipet uçlarını sıvı yüzeyinin hemen altına batırarak (2-3 mm) aspire edin.

4 – Dağıtımdan sonraki dokunuş: Her dağıtımdan sonra pipet ucuyla dağıtım yapılan kabın çeperine dokunun.

5 – Ön ıslatma: Nominal hacmi 3 kez aspire ederek ve dağıtarak önceden ıslatın.

6 – Hacim aralığını optimize edin: Optimum hacim aralığında pipetleme yapın. (hava deplasmanlı pipetler için nominal hacmin %35 ila %100’ü)

7 – İlk ve son dağıtımı atın: Birden fazla alikuot dağıtırken serinin ilk ve son dağıtımını atmanız önerilir.

8 – Viskoz sıvıların pipetlenmesi: Viskoz sıvıları daha düşük hızlarda ve “Ters Pipetleme” modunda pipetleyin.

9 – Uçucu sıvıların pipetlenmesi: Uçucu sıvıları hızlı bir şekilde ve “Ters Pipetleme” modunda pipetleyin.

10 – Sıvı yoğunluğuna göre kalibre edin: Dağıtımı yapılacak sıvının yoğunluğu sudan oldukça farklıysa pipetinizi yeniden kalibre edin.

Başlamadan Önce

blank1 – Sıcaklık dengesini sağlayın: Eğer çalışma izin veriyorsa pipet, pipet uçları ve sıvılar oda sıcaklığında olmalıdır.Not: Sıcaklık farklılıkları, pipet ucu ve pipet içindeki hava hacminin daralmasına veya genişlemesine yol açar ve bu da dağıtımın doğruluk ve hassasiyetini olumsuz etkileyebilir.

Nasıl Pipetleme Yapılır?

blank2 – Sabit bir pipetleme açısını koruyun: Mümkün olduğunda, tüm pipetleme işlemi boyunca pipeti sabit bir açıyla tutun. Bu açı 20 dereceyi geçmemelidir.

Not: Pipeti tutuş açısı değiştirildiğinde pipet ucu içindeki hidrostatik basınç değişir. Sonuç olarak, aspirasyon hacmi de değişkenlik gösterir.

blank3 – Nasıl aspire edilir?: İstenen hacmin aspire edilmesini sağlamak için pipet uçlarını sıvı yüzeyinin (2-3 mm) hemen altına daldırmak en iyisidir. Pipet ucunu çok derine daldırmak, sıvı damlacıklarının pipet ucunun dışına yapışma riskini artırır.

Not: Pipet ucunun dışında kalan sıvı, hatalı dağıtıma neden olabilir.

blank4 – Dağıtımdan sonraki dokunuş: Bir dağıtımdan sonra pipeti dağıtım yapılan kaptan çıkarmak için aşağıdaki 3 yöntemden birini kullanın.

I – Yan çeper dokunuşu (Standart Yöntem)

Pipet ucunu kabın yan çeperi (duvarı) boyunca kaydırarak çıkarın. En doğru dağıtımı elde etmek için bu metot önerilmektedir.

II – Yüzey dokunuşu

Pipet ucundaki sıvı damlasıyla kaptaki sıvının yüzeyine dokunarak pipet ucunu çıkarın. 1µL’den az hacimlerdeki sıvıların doğru bir şekilde dağıtılması için önerilir. Damlacığı sıvıya dokundurmak, küçük damlacığı pipet ucundan çekerek hassas bir dağıtım sağlar.

III – Islak sıvı dağıtımı

Dağıtım doğrudan sıvıya yapıldığında bu ıslak dağıtım olarak kabul edilir ve bir dokunuş gerekli değildir. Sıvının kabın yan tarafında kalmasını önlemek için küçük hacimli dağıtımlarda idealdir.

Not: Bir dağıtımdan sonra, kalan sıvı genellikle pipet ucuna yapışır. Yukarıdaki teknikler, bu kalan sıvıyı pipet ucundan uzaklaştırır.

Pipetleme Performansını Optimize Etme

blank5 – Ön ıslatma: Pipet uçların pipetinize taktıktan sonra nominal hacmi 3 kez aspire edin ve dağıtın. Bu, sıcaklık farklarını dengeleyecek ve pipet ve uç içindeki ölü hava boşluğunu nemlendirecektir. Ön ıslatma prosedürü ihmal edildiğinde ilk birkaç dağıtım buharlaşma nedeniyle daha az hacim verme eğilimindedir.

Not: Buhar basıncı arttıkça ve sıvı pipet ucunun dışına itildiği için buharlaşma pipet ucunda damlacık oluşumuna da neden olabilir.

blank6 – Hacim aralığını optimize edin: Hava deplasmanlı pipetler, nominal hacmin %35 ile %100’ü arasında en iyi performansı gösterir. Bunun da ötesinde, optimum hacim aralığında pipetleme yapmak, tekniğe daha az bağımlıdır ve kullanıcıyla ilgili pipetleme hatalarını azaltır.

blank7 – İlk ve son dağıtımı atın: Birden fazla alikuot dağıtırken serinin ilk ve son dağıtımını atmanız önerilir.Not: Bu iki dağıtım, en büyük hataları içerdiklerinden test için kullanılmamalıdır. Son dağıtım önceki tüm dağıtımların birikmiş hatasını içerdiği için bu dağıtımı atmak özellikle önemlidir.

8 – Viskoz sıvıların pipetlenmesi: Küçük pipet deliği ve hava kolonunun esnekliği nedeniyle viskoz numuneler daha yavaş hızlarda aspire edilmeli ve dağıtılmalıdır. Ayrıca pipet ucunun iç duvarına da yapıştıkları için bu tutulan sıvıyı telafi etmek “Ters pipetleme” modunu kullanarak mümkündür.

Not: “Ters pipetleme” modu, seçilen hacmi ve fazladan bir dağıtımı aspire eder. Ekstra dağıtım atılır.

9 – Uçucu sıvıların pipetlenmesi: Ölü hava boşluğunu nemlendirmek için pipet uçlarını önceden ıslatın. Uçucu solüsyonlar hızlı bir şekilde ve “Ters pipetleme” modunda pipetlenmelidir. “Ters pipetleme” modu, buharlaşmanın iletilecek gerçek hacim üzerindeki etkisini en aza indirmek için daha büyük bir numune hacmi içerir.

10 – Sıvı yoğunluğuna göre kalibre edin: Sulu çözeltiler dışındaki sıvılar kullanıldığında önemli pipetleme hataları meydana gelebilir. Sıvının yoğunluğu sudan oldukça farklıysa pipetinizi yeniden kalibre edin.

Not: Pipetler normalde fabrikada oda sıcaklığında distile su ile test ve kalibre edilir. Farklı yoğunluktaki sıvıların pipetlenmesi hatalı dağıtımlara neden olur.

Bu ipuçlarını günlük pipetleme rutininizde kullanıyorsanız siz zaten bir pipetleme uzmanısınız demektir. Eğer bu ipuçlarıyla yeni karşılaştıysanız pipetleme çalışmalarınızın kısa sürede çok daha hassas ve doğru hale geleceğini umuyoruz.

Kaynak: https://www.integra-biosciences.com/global/en/blog/article/how-use-pipette-10-tips