VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesi’nde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Basel Üniversitesi Biyotıp Bölümü, nörobiyoloji, enfeksiyon ve bağışıklık, kanser, kök hücre biyolojisi ve rejeneratif tıp gibi bir dizi önemli araştırma alanında uzmanlaşmış durumda.

Korcan Ayata, mukozal immünoloji ve gastroenteroloji araştırmalarına odaklanan, Prof. Dr. Jan Niess liderliğindeki gastroenteroloji grubunun bir üyesi. Grup, iş akışlarının verimliliğini artırmak ve pipetleme hatalarını azaltmak için INTEGRA’nın VOYAGER aralıkları ayarlanabilir elektronik pipetini kullanıyor.

Bağışıklık Hücrelerinin Rolü

Bağışıklık sistemi, günlük yaşam ve hastalıklarda kritik bir rol oynar. Korcan Ayata’nın grubu, özellikle iltihabi (inflamatuar) bağırsak hastalıkları ve kolit ile ilişkili kolorektal kanser gibi inflamatuar hastalıklarda bağışıklık hücrelerinin rolü ile ilgilenmektedir. Korcan Ayatan şöyle diyor: “Esas olarak hasta insan numuneleri ve transgenik fare modelleriyle çalışıyoruz, monositlerin dokuya nasıl girdiğine ve hastalık seyri sırasında pro veya anti-inflamatuar etkilere sahip olmak için makrofajlara nasıl farklılaştığına bakıyoruz. Öncelikle makrofajlar ve epitel hücreleri tarafından açığa çıkarılan sitokinleri ve sitokin reseptörlerini arıyoruz ve bunların etkileşimlerini inceliyoruz.”

İş Akışı Verimliliğini Artırmak

Grubun normal iş akışı, qPCR yapmadan önce örneklerden RNA’nın çıkarılarak cDNA’ya dönüştürülmesini veya serum örnekleri için ELISA analizleri yapılmasını içeriyor. Korcan Ataya şöyle devam ediyor: “Örneklerimizin çoğu İsviçre IBD kohortundan geliyor ve biz genellikle biyopsileri ve kanı analiz ediyoruz, elektrolitler, mineraller, eser elementler veya antikorlar gibi kriterlere bakıyoruz. İşimiz, farklı kuyucuk formatları arasında çok sayıda numunenin aktarılmasını içeriyor ve daha önce bu işi, zahmetli ve hataya açık bir süreç olan tek kanallı pipetlerle yürütüyorduk.”

INTEGRA VOYAGER’ın Yetenekleri Rakipsizdir

VOYAGER aralıkları ayarlanabilir elektronik pipetin, grubun son derece manuel iş akışı için mükemmel bir seçim olduğu kanıtlanmıştır, çünkü otomatik ayarlanabilir uç aralığı, kullanıcıların aynı anda birden fazla numuneyi aktarmasına olanak tanıyarak transfer adımlarını ve pipetleme hatalarını azaltır. “Çok sayıda farklı pipetleme sistemini inceledik ve VOYAGER, ayarlanabilir uç aralığı becerileri bakımından diğerleriyle karşılaştırıldığında gerçekten öne çıkıyordu. Departmanda çok beğenilen bir dizi tek ve çok kanallı VIAFLO elektronik pipetimiz zaten vardı ve bu, VOYAGER’ı iş akışımıza entegre etmeyi kolaylaştırdı. Esas olarak VOYAGER’ı, örnekleri 1,5 ml tüplerden sekiz tüp şeridine aktarmak için 13 ila 9 mm aralık kullanarak qPCR kurulumunda kullanıyoruz. Ters transkripsiyon reaksiyonundan sonra, cDNA’yı 4 mm aralık kullanarak 384 kuyucuklu qPCR plakalarına aktarıyoruz. Tekrar dağıtım işlevi de oldukça faydalı, bize farklı qPCR master mix solüsyonlarını 1,5 ml’lik tüplerden 384 kuyucuklu plakalara dağıtma şansı veriyor. VOYAGER’ı ayrıca, reaktiflerin 1.5 ve 2 ml’lik tüplerden 24, 48 ve 96 kuyucuklu plakalara eklenmesi ve farklı plaka formatları arasında örneklerin aktarımı için hücre kültürü ve ELISA uygulamalarında da kullanıyoruz. GripTip pipet uçları, VOYAGER için mükemmel bir ortak; pipet ve pipet ucu arasındaki sıkı bağlantı, hiçbir şeyin gevşek olmamasını veya sızıntı yapmamasını sağlıyor ve bu, daha az hata yapıldığı anlamına geliyor. Genel olarak, VOYAGER aralıkları ayarlanabilir elektronik pipet, manuel pipetlere kıyasla bize çok zaman kazandırıyor ve kullanmaya başladığımızdan beri verimimiz önemli ölçüde arttı, araştırmamızı hızlandırmaya gerçekten yardımcı oluyor.”

Kaynak: https://www.integra-biosciences.com/global/en/stories/voyager-adjustable-tip-spacing-pipette-accelerates-immunology-research-university-basel