Gaz Kromatografisi (GC) ve Kütle Spekrometreli Gaz Kromatografisi (GC-MS) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Gaz kromatografisi, çeşitli bileşiklerin ayrılması, belirlenmesi için en hassas ve yaygın olarak kullanılan analitik tekniklerden biridir.

Gaz Kromatografisi Nedir?

Gaz Kromatografisi (GC), uçucu (VOC’ler) veya yarı uçucu organik bileşiklerin (SVOC’ler) karışımlarının ayrılması ve analizi için en hassas ve yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir.

Kütle Spektrometreli Gaz Kromatografisi (GC-MS)

Gaz kromatografisi, kütle spektrometresi ile birleştirildiğinde gücü büyük ölçüde artar. Ayrılan bileşenler, maksimum hassasiyet ve seçicilik için bir kütle spektrometrik detektörü (GC-MS) ile analiz edilebilir.

GC-MS Nasıl Çalışır?

GC’de, basınç altındaki inert bir gaz inert bir kolondan akar. Kolonun kendisi veya inert bir dolgu, düşük uçuculukta bir sıvı ile kaplanmıştır. Kolondan önce gaza bir numune enjekte edilir. Kolon boyunca hareket ederken, numunedeki her bileşenin kolonun sonuna ulaşması için geçen süre, gaz ve sıvı fazlar ile etkileşimini yönetir. Bu, bileşiğin özelliklerine bağlıdır ve çok benzer bileşiklerin karışımlarını ayırmak için kullanılabilir. Bileşikler ayrıldıktan sonra, kütle spektrometreleri de dahil olmak üzere hem seçici olmayan hem de seçici olan bir dizi detektör tarafından sütundan çıkarken ölçülebilir.

Gaz Kromatografisi ne için kullanılır?

Gaz Kromatografisi, bir karışımdaki bir veya daha fazla uçucu bileşeni kantitatif olarak belirlemek için kullanılan açık ara en yaygın tekniktir. Kararlı olan ve oda sıcaklığından 300 °C’ye kadar önemli bir buhar basıncına sahip olan bileşikler ölçülebilir. Uçucu değillerse, bileşenler genellikle numunenin türetme yoluyla daha uçucu biçimlere dönüştürülebilir.

GC-MS ne için kullanılır?

GC-MS, bileşenlerin kromatografik olarak tamamen ayrılması ihtiyacını azaltarak bileşenlerin seçici olarak saptanmasını sağlama avantajına sahiptir. Ayrıca tanımlamaya yardımcı olmak için ekstra yapısal ve moleküler ağırlık bilgisi sağlayabilir.

GC, uçucu organik bileşikler (VOC’ler ve SVOC’ler) için materyalleri analiz ederken tercih edilen tekniktir. Avantajları, büyük bir ayırma gücü sağlayan çalışma koşullarını (kolon uzunluğu ve malzemesi, sıvı faz ve sıcaklık) değiştirmek için önemli kapsamla birleştirilmiş hız ve niceleme kolaylığı sağlar.

GC-MS, yüksek hassasiyet sunar. Hem bilinmeyenlerin tanımlanması hem de iz/minör bileşenler hakkında nicel veriler elde etmek için uçucu bileşiklerin zor karışımlarının analizi için tercih edilen bir tekniktir. GC ve MS kombinasyonu, bileşik tanımlamaya yardımcı olacak çok miktarda bilgi sağlar.

Gaz Kromatografisi Türleri

Gaz kromatografisinin çok yönlülüğü, farklı uygulamalar için geniş bir enstrümantasyon yelpazesine yol açmıştır. GC kolonları genellikle çok uzun uzunluklarda işlenmiş paslanmaz çelik veya içi sıvı faz ile kaplanmış kuvars borulardır. Kolonun sıcaklığı kritik bir faktördür ve genellikle kontrol edilir. Bir sıvı numunenin doğrudan enjeksiyonuna ek olarak, alternatifler arasında bir absorpsiyon tüpünden desorpsiyonda olabilir.

GC-MS Türleri

Çok çeşitli dedektörler mevcuttur. Kütle Spektrometresi (MS) en güçlü ve esnek olanıdır; çoğu MS dedektörü düşük çözünürlüklü dört kutuplu birimlerdir, ancak yüksek çözünürlüklü kütle spektrometreleri, kesin tanımlamalar için kapsam sunar. Yaygın olarak kullanılan dedektörler, çoğu yüksek hassasiyetli uygulama için alev iyonizasyonunu (FID) ve klor ve brom içeren bileşikler için elektron (ECD) yaygındır.

GC ve GC-MS için su saflığı neden önemlidir?

GC ve GC-MS genellikle çok fazla arıtılmış su kullanmasa da, sulu numunelerin analizini içeren birçok uygulama vardır. Bunlar, reaktif boşluklarının ve standartların hazırlanması veya cam eşyaların durulanması için katı faz ekstraksiyonu gibi numune ön işlemi için su gerektirecektir. Bunlar son derece hassas teknikler olduğundan, kullanılan suyun kalitesi kritik öneme sahiptir. Numunelerin hazırlanmasında kullanılan suda bulunan organik bileşikler, arka plan gürültüsünü artırabilir ve hassasiyet ve seçicilik üzerinde potansiyel olarak ciddi etkilerle ekstra veya büyütülmüş pikler üretebilir. Pik noktalarının ve arka plan konumlarının otomatik seçimine sahip modern yazılım, kirlenme nedeniyle arka planda beklenmeyen değişikliklere karşı özellikle hassastır.

GC ve GC-MS sonuçlarını etkileyebilecek sudaki kirletici faktörler

GC ve GC-MS’yi etkileyen sudaki başlıca safsızlıklar, organik bileşikler ve daha az ölçüde iyonlar, bakteriler ve partiküllerdir.

1. İyonlar
GC ve GC-MS, inorganik iyonlardan doğrudan daha az etkilenmelerine rağmen, sistem bileşenleri kirlenebilir. Daha genel olarak, yüksek direnç değerlerine sahip su kullanmak, diğer arıtma teknolojilerinin etkinliğini sağlamak için gerekli bir adımdır.

2. Organik Bileşikler
Eser miktarda GC ve GC-MS için kullanılan tüm sularda çok düşük seviyede organik bileşik olması önemlidir. 2ppb’nin altındaki TOC değerleri, en hassas uygulamalar için gereklidir.

3. Parçacıklar ve Bakteriler
Parçacıklar ve bakteriler de kolonu ve diğer bileşenleri zamanla bozabilir. Bakteriler ayrıca ölçülen bazı bileşiklerle reaksiyona girebilir ve müdahale edebilecek yan ürünler de üretebilirler.

GC ve GC-MS için su saflığı gereksinimleri nelerdir?

Methot

Hassaslık

Direnç (MΩ.cm)

TOC (ppb)

Filtre (µm)

Bakteri (CFU/mL)

Endotoksin

Nükleaz

Su Tipi

GC

Genel

>5

<50

<0.2

<10

NA

NA

Tip II+

GC

Yüksek

>18.0

<2

<0.2

<1

NA

NA

Ultra saf Tip I+

GC-MS

Yüksek

>18.0

<2

<0.2

<1

NA

NA

Ultra saf Tip I+

ELGA, GC ve GC-MS için su saflığı sorunlarını nasıl çözer?

ELGA’nın uzmanlığı ve köklü geçmişi, deneyimli ekibinin müşterilerinin uygulamaları için özel su saflığı gereksinimlerini belirlemesine yardımcı olmasını sağlar. GC ve GC-MS gereksinimlerini karşıladığı kanıtlanmış bir çok su arıtma sistemi sunuyoruz. Örneğin, tezgâh üstü PURELAB Chorus 1 analitik sistemi, en hassas uygulamaların tümü için uygun olan, sürekli olarak 18,2 MΩ.cm (Tip I/I+) değerinde ultra saf su ve 2 ppb’den düşük TOC sağlar. Genel amaçlı GC gereklilikleri, Tip II+ veya daha iyisini üreten bir çok sistem tarafından karşılanabilir.

Üstün GC-MS sonuçları için ultra saf su kullanın

Gaz kromatografisi, uçucu ve yarı uçucu organik bileşiklerin tespiti için hassas bir yöntemdir. Her iki yöntemin birlikte iyi performans göstermesi ve düşük tespit limiti nedeniyle özellikle kütle spektrometresi ile birlikte yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Hem GC hem de MS, farklı analitik hususlar için maksimum kapsamı elde etmek üzere birleştirilebilen farklı değişkenlere sahiptir. Yüksek hassasiyetleri nedeniyle, GC veya GC-MS için yalnızca en yüksek saflığa sahip çözücülerin kullanılması önemlidir. Su, kromatografi için en yaygın kullanılan çözücülerden biridir, ancak aynı zamanda kirlenme potansiyeli en yüksek olan çözücüdür.

Kaynak:https://www.elgalabwater.com/gas-chromatography