Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bildiğiniz gibi, laboratuvar tezgahında neyle uğraştığınıza bağlı olarak, beherleri yıkamak gibi genel kullanım uygulamaları için Tip III'ten merak uyandıran “Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi” (GF-AAS) gibi hassas uygulamalar için Tip I+'ya kadar farklı saf su tipleri mevcuttur.

Uygulamanız için hangi tip saf suya ihtiyacınız olduğuna karar vermek zor olabilir. Dahası, eğer ilk kez farklı bir ülkede araştırma yapıyorsanız saf su sınıflandırmaları alışkın olduğunuzdan biraz farklı olabilir.

Laboratuvar Suyu Saflığı Nasıl Değerlendirilir ve Tanımlanır?

Su saflığı için tutarlı bir sınıflandırma sistemi uygulamak için suyun çeşitli özelliklerini tanımlayan birkaç anahtar faktörden yararlanıyoruz.

Suyun İletkenliği

İletkenlik, 25°C'de mikroSiemens/santimetre (µS / cm) olarak ifade edilir. Direncin çarpmaya göre tersidir ve bir akışkanın elektrik akımını iletme becerisinin bir ölçüsünü ifade eder. İletkenlik genel olarak “işlenmemiş sudan” “içme suyuna” kadar değişen su tiplerini değerlendirirken kullanılır. Sudaki iyon seviyesinin değerli ve spesifik olmayan bir göstergesini sağlar.

Suyun Direnci

25°C'de santimetre başına Mega-Ohm (
MΩ-cm) olarak ifade edilen direnç, iletkenlikle ilgilidir: yüksek direnç, düşük iletkenlik demektir. Bu nedenle, suyun iyon içeriğinin bir ölçüsünü de sağlar. İletkenliğin aksine direnç, öncelikle ultra saf suyun değerlendirilmesinde kullanılır.

Sudaki Organik Bileşiklerin Seviyesi

Organik bileşikler suda çeşitli formlarda bulunabilir ve bu nedenle her birini ayrı ayrı ölçmek pratik değildir. Bunun yerine en kullanışlı gösterge, çözeltinin Toplam Organik Karbon (TOC) içeriği olarak kabul edilir. Toplam Organik Karbon içeriği, mevcut organik bileşikleri oksitleyen ve ardından üretilen oksidasyon ürünlerinin miktarını belirleyen bir işlemle ölçülür. TOC, organik safsızlıkların varlığı için şu anda evrensel bir göstergeye ulaşabileceğimiz kadar yakındır.

Alternatif olarak, organik içeriğin özelliklerini belirlemek için kromatografik teknikler kullanılabilir. Ancak bu tekniklerin genel izleme iş akışlarında kullanılmak için hem çok pahalı hem de zaman alıcı olduğu düşünülmektedir.

Suyun Biyolojik Kirliliği

Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar gibi biyolojik kontaminantların varlığı, arıtılmamış suda yaygın bir sorundur. Mililitre başına koloni oluşturan birimler (CFU/ml) olarak ifade edilen bakteri seviyeleri, filtrasyon, UV işlemi ve sterilleştirici solüsyonlar ile düşük tutulur.

Uygun büyüme ortamında bir inkübasyon süresinin ardından tek tek bakteri türleri ve toplam canlı hücre sayımları belirlenebilir. Bakteri sayımları, ölü ve canlı mikroorganizmaları hızlı bir şekilde tespit etmek ve birbirinden ayırmak için epifloresans testi kullanılarak da izlenebilir.

Bakterilerin kendilerine ek olarak, gram negatif mikroorganizmaların hücre duvarından üretilen endotoksinler (mililitre başına endotoksin birimi (EU/ml) olarak ifade edilir; 1 EU/ml yaklaşık 0.1 ng/ml'ye eşittir), Limulus Amebosit Lizat aktivitesine dayalı standart testler kullanılarak değerlendirilebilir.

Laboratuvar Suyundaki Kolloidlerin Varlığı

Asılı parçacıklar su bulanıklığına neden olabilir (Nefelometrik Türbidite Birimi, NTU ile ölçülür) ve bu nedenle laboratuvar suyundan mümkün olduğunca filtrelenir. Bu koloidal materyal, boyut olarak 0,5 µm'den küçük olarak tanımlanır ve demir, silika, alüminyum veya organik materyaller içerebilir. Fouling İndeksi (FI), suyun 0,45 µm filtre koşullarında filtreleri bloke etme potansiyelini tahmin etmek için sıklıkla kullanılır.

Su Saflığı Standartlarını Belirlemek

Dünyanın dört bir yanında su saflığı standartlarında bir dereceye kadar tutarlılık sağlamak için çalışan birkaç uluslararası kurul var. Bu standartlar üzerinde ne kadar çok kişi mutabık kalırsa tekrarlanabilir veriler üretmek o kadar kolay olur. Bazı laboratuvarlar, örneğin Avrupa, ABD veya Japon Farmakopeleri’nde bulunduğu gibi, çalıştıkları bölgeyi denetleyen düzenleyici kurum tarafından belirtildiği şekilde standartları da benimseyecektir. Bununla birlikte, bu standartların çok azı belirli bir uygulamaya özgüdür.

Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) - eski adıyla NCCLS

2006 itibariyle, CLSI saf su için kullanılan tipik Tip I, Tip II ve Tip III tanımlarından uzaklaştı. Bunun yerine suyun basitçe "amaca uygun" nitelikte olduğunu önermeyi tercih ederek yalnızca tek bir su sınıfını önemli ayrıntılarla açıkladı: Klinik Reaktif Laboratuvar Suyu. CLSI ayrıca Özel Reaktif Suyu (SRW) ve cihaz besleme suyu gibi diğer sınıfları daha az ayrıntılı olarak kısaca özetledi.

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO)

ISO, spesifikasyonunu ISO 3696: 1987'ye dayandırır ve üç su derecesi belirtir: 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece, burada 1. Derece en saftır:

ISO dereceleri için su kalitesi parametreleri:

 
Parametre 1. Derece 2. Derece 3. Derece
25°C'de pH değeri 5.0-7.0
25°C'deki maksimum iletkenlik (μS/cm)  0.1 1.0 5.0
Maksimum oksitlenebilir madde Oksijen içeriği (mg/l) 0.08 0.4
254 nm ve 1 cm optik yol uzunluğunda maksimum Absorbans, absorbans birimleri 0.001 0.01
110°C'deki ısıtmada buharlaşma sonrası maksimum kalıntı (mg/kg) 1 2
Maksimum Silika (SiO2) içeriği (mg/l) 0.01 0.02


Amerikan Test ve Materyalleri Topluluğu (ASTM)

ASTM, D1193-06 kullanır ve dört su derecesine sahiptir.

ASTM tipleri için su kalitesi parametreleri:

 
Parametre Tip I* Tip II** Tip III*** Tip IV
25°C'deki maksimum İletkenlik (μS/cm)  0.056 1.0 0.25 5.0
25°C'deki maksimum Direnç (MΩ-cm) 18.0 1.0 4.0 0.2
25°C'de pH değeri   5.0-8.0
Maksimum TOC (μg/l) 50 50 200 Limit yok
Maksimum Sodyum (μg/l) 1 5 10 50
Maksimum Silika (μg/l) 3 3 500 Limit yok
Maksimum Klorür (μg/l) 1 5 10 50
*0.2 μm membran filtre kullanımı gerektirir.        
**Distilasyon ile hazırlanmıştır.        
***0.45 μm membran filtre kullanımını gerektirir.        


Gördüğünüz gibi, hangi tip saf suyu kullanacağınızı anlamak kafa karıştırıcı olabilir! Neyse ki saf suyunuzu bir ELGA su saflaştırma sisteminden aldığınızda yalnızca üç ana tipi göz önünde bulundurarak ihtiyacınıza göre su saflık seviyesinin garanti edileceğine güvenebilirsiniz.

Saf Su Türleri için Kolay Bir Kılavuz

Tip I Su - Ultra Saf Su

Ultra Saf Su olarak da bilinen Tip I su, üretilecek suyun en saf halidir. En kritik ve ileri analitik uygulamalar için kullanılır. Hücre ve Doku Kültürü Çalışmaları, Sıvı Kromatografisi türleri, Gaz Kromatografisi, Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS), Moleküler Biyoloji HPLC, AAS ve Memeli Hücre Kültürü gibi oldukça hassas prosedürler için gereklidir.

Tip I su, Tip II su gerektiren uygulamalarda da kullanılabilir. Bu, uygulamalar sırasında yan ürünlerin oluşmasını önlemeye yardımcı olabilecek oldukça yaygın bir yöntemdir.


Tip II Su - Saf Su 
Tip II su, Tip I su ile aynı saflığa sahip değildir ancak yine de yüksek saflık seviyelerini korur. Bu saf su tipi ile kalsiyum birikimi azaldığından klinik analizörler için iyi bir besleme suyudur. Genel Laboratuvar Uygulamaları, Mikrobiyolojik Analizler, Medya ve Tampon Hazırlama, Elektrokimya, FAAS, Genel Spektrofotometri gibi uygulamalar için kullanılır. Tip I su üretimi için besleme suyu olarak da kullanılabilir.


Tip III Su - Primary Grade Su
Ters Ozmoz (Reverse Osmosis - RO) su olarak da bilinen Tip III saf su, ters ozmoz saflaştırma teknolojisi yoluyla üretilen saf sudur. Tüm saf su türleri arasında en düşük saflık düzeyine sahiptir ancak genellikle cam malzemelerin yıkanması, su banyoları, medya hazırlama, otoklav besleme gibi temel laboratuvar uygulamaları için kullanılır. Ayrıca Tip I saf su üretimi için besleme suyu olarak da kullanılabilir.

Kaynak: https://www.elgalabwater.com/blog/different-types-pure-water-lab-what-you-need-know 

Takip Et

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bunları da beğenebilirsiniz!

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

İlk blog yazımı çok sevdiğim ve 2020 yılında kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN’a adıyorum.

“Madem geldik Dünya’ya, çalışalım Kimya’ya” derdi Yavuz Hoca, analitik kimya zorlu ama hocamız eğlenceye çevirirdi. Belki bu yüzden kolaylaşırdı her şey…
  • 1 Mar 2022

Devamı...

Sudaki Safsızlıklar

Sudaki Safsızlıklar

Laboratuvarda kullanılan saf su, besleme suyu olarak içilebilir bir su kaynağından sağlanır, ancak bu besleme suyu, bilimsel verileri etkileyebilecek ve bozabilecek, çözelti veya süspansiyon halinde birçok madde içerebilir. 
  • 6 Şub 2022

Devamı...

Pipetler nasıl kullanılır

Pipetler nasıl kullanılır?

Pipetlerin doğru ve hassas bir şekilde çalışmasını etkileyen faktörler sadece pipet özellikleri, kalibrasyon, onarım ve bakım değil, aynı zamanda kullanıcının kendisidir. En iyi pipetleme uygulamalarını takip etmezseniz piyasadaki en doğru ve hassas pipetler bile hatalı sonuçlar verebilir. Bu blog yazısında pipetinizi doğru şekilde kullanmanızı sağlayacak ve pipetleme sonuçlarınızı uygular uygulamaz iyileştirecek 10 ipucunu paylaşacağız:
  • 27 Oca 2022

Devamı...

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Microfluidizer® yüksek basınçlı homojenizatörleri/işlemcileri, kozmetik endüstrisindeki emülsiyon, krem, cilt bakım ürünleri, güneş kremi, makyaj malzemeleri, maskara, wax, ruj, koku, parfüm, esans gibi birçok ürünün üretim aşamalarındaki farklı zorluklar için çözümler sunar.
  • 11 Oca 2022

Devamı...

Hiçbir Paylaşımı Kaçırmayınİletişim Formu

Son paylaşımlar

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Sudaki Safsızlıklar

Sudaki Safsızlıklar

Pipetler nasıl kullanılır

Pipetler nasıl kullanılır?

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Teknolojileri

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

Sıvı Kromatografisi LC için Saf Suyun Önemi Nedir

Sıvı Kromatografisi (LC) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Farmasötik Nanoteknoloji Fırsatlar ve Zorluklar

Farmasötik Nanoteknoloji: Fırsatlar ve Zorluklar

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır?

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur?

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir?

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID19un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID-19’un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir?

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir?

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Covid19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

Covid-19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

ICPMS ve ICPOES analizlerinde saf suyun önemi nedir

ICP-MS ve ICP-OES analizlerinde saf suyun önemi nedir?

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır?

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Nanoemülsiyonlar CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Nanoemülsiyonlar: CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım!

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur?

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir?

Kromatografi kolonları kuru doldurma dry packing yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur

Kromatografi kolonları kuru doldurma (dry packing) yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur?

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesinde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesi'nde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır?

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur?

Biyomimikri ArGeye Giden Doğal Yol

Biyomimikri: Ar-Ge'ye Giden Doğal Yol

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir?

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLCnin Rolü Nedir

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLC'nin Rolü Nedir?

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir?

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır?

COVID19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

COVID-19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

Kahvenizin içinde ne var

Kahvenizin içinde ne var?

Etiketler

Ultra Saf Su   Saf Su   Tip I   Tip II   Tip III   

Laboratuvar Suyu   Elga LabWater   

Makaledeki ürünler

Elga PURELAB Chorus 2 Tip II Saf Su Sistemi

Elga PURELAB Chorus 2 Tip II Saf Su Sistemi

Elga PURELAB Chorus 3 Tip III Saf Su Sistemi

Elga PURELAB Chorus 3 Tip III Saf Su Sistemi

Elga PURELAB Quest Ultra Saf Su Cihazı Tip I, Tip II, Tip III

Elga PURELAB Quest Ultra Saf Su Cihazı (Tip I, Tip II, Tip III)

Elga PURELAB Chorus 1  Ultra Saf Su Sistemi Tip I

Elga PURELAB Chorus 1 Ultra Saf Su Sistemi (Tip I+)