Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır?

En yaygın olarak kullanılan adjuvanların bazıları su içindeki yağ nano emülsiyonlarıdır.  Bu adjuvanlar, pandemik aşılar için idealdir çünkü antikor tepkileri iyi anlaşılmış ve güvenlidirler. Grip aşısı için onaylanan MF59, Bulaşıcı Hastalık Araştırma Enstitüsü (Infectious Disease Research Institute) ve diğerleri tarafından pandemik aşılar için geliştirilmiştir. Bu adjuvanlar hızlı bir şekilde üretilebilir ve doz başına gereken antijen miktarını sınırlandırırken aşının etkinliğini büyük ölçüde artırabilir. Microfluidizer teknolojisi tarafından oluşturulan yüksek kesme hızları (shear rate) ve tek tip işleme, üretim ölçeklerinde emülsiyonların steril filtrasyonunu sağlar. Diğer birçok rekombinant molekül tipi Microfluidizer teknolojisi ile işlenir. Mümkün olan en düşük enerji seviyelerinde hücre parçalanmasını gerçekleştiren istikrarlı bir çalışma, hücre parçalanması gerektiren herhangi bir rekombinant işlem için faydalı olacaktır. Düşük giriş enerjisi ve verimli soğutma, üretilen moleküllerin aktiviteyi sürdürme şansının en yüksek olmasını sağlar.

cGMP işlemci serimiz, ürünlerin sipariş anından itibaren çok hızlı bir şekilde üretimine olanak tanır.
Daha fazlası için:

  1. Aşı adjuvanlarının üretimi
  2. Rekombinant proteinlerin üretimi için hücre parçalanması

Kaynak: https://www.microfluidics-mpt.com/blog/how-microfluidizer-processors-vaccine-production