Mikrobiyoloji Analizleri için Saf Suyun Önemi Nedir

Mikrobiyoloji Analizleri için Saf Suyun Önemi Nedir?

Mikrobiyolojik analizler, mikroorganizmaların tespiti, tanımlanması ve sayımı için biyolojik, biyokimyasal ve kimyasal yöntemlerin kullanımını kapsar. Genellikle hastalık ve bozulmaya neden olan mikroorganizmalar için uygulanır.

Mikrobiyoloji Nasıl Çalışır?

Mikroorganizmalar, en yaygın olarak, mikrobiyal kültürler, enzim bağlantılı immünosorbent testleri (ELISA'lar) gibi immünolojik testler ve polimeraz zincir reaksiyonları (PCR'ler) gibi bir dizi teknoloji kullanılarak incelenebilir.

Mikrobiyal kültürler, mikroorganizmaları kontrollü laboratuvar koşulları altında, sıvı veya katı olabilen belirli kültür ortamlarında büyüterek çoğaltmanın bir yoludur. Mikrobiyal kültürler, mikroorganizmanın türünü, test edilen numunedeki miktarını ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığını belirlemek için kullanılırlar. İmmünolojik testler (immünoassay), hedef mikroorganizmaya özgü spesifik proteinleri tespit etmek ve tanımlamak için antikorları kullanır. İmmünoassayler kantitatif olabilirler, ancak genellikle ilgilenilen analitin varlığını veya yokluğunu belirleyen kalitatif analizlerdir. Singleplex ve multipleks PCR'lar daha yeni birer gelişmedir. Bu nükleik asit bazlı test (PCR), araştırılan mikroorganizmaya özgü DNA veya RNA segmentlerinin amplifikasyonunu ve tanınmasını sağlar. Kullanılan yöntem ne olursa olsun, mikrobiyolojik analizler sırasında oluşan kontaminasyonu önlemek esastır.

Mikrobiyoloji Uygulamaları Nelerdir?

Tıp, çevre, gıda, tarım, kimya ve biyoteknoloji endüstrilerinde birçok önemli mikrobiyoloji uygulaması vardır.

Tıbbi mikrobiyoloji, viroloji, bakteriyoloji, parazitoloji ve mikoloji gibi alanlarda mikroorganizmaların incelenmesidir. Patojenik mikroorganizmaların tanımlanması, izolasyonu, teşhisi ve tedavisinin yanı sıra mayalar ve bazı antibiyotikler dahil faydalı organizmaların araştırılmasını içerir. Biyomedikal araştırmalarda, örneğin farklı hastalıklar için aşıların ve tedavilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Mikrobiyoloji için biyoreaktörlerde mikroorganizmaların kullanımı ve ekolojik hasarı önlemek için petrol döküntülerinin degradasyonu dahil olmak üzere birçok çevre uygulaması vardır. Ayrıca bakteriler atık sulardaki organik maddeleri parçalamak için kullanılır ve suyun çevreye geri salınmadan önce temizlenmesine yardımcı olur. Gıda endüstrisinde, bozulmayı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak için mikrobiyolojik testler gereklidir. Gıda endüstrisindeki bu mikrobiyolojik testler, gıda ürünlerinde insan sağlığı için risk oluşturabilecek patojenlerin belirlenmesini, salgınlara neden olan gıda zehirlenmelerinin araştırılmasını, bunların nedenlerinin belirlenmesi ve tekrar etmesinin önlenmesini içerir. Ayrıca patojenik bakterilerin gıdaları kontamine etmesini önlemek için “iyi” bakterilerin kullanılması mümkündür.

Mikrobiyoloji, nitrat seviyelerini optimize etmek ve üretim miktarlarını en üst düzeye çıkarmak, doğal pestisitler geliştirmek ve toksin birikimini önlemek için atıkları ayrıştırmaya yardımcı olmak için kullanılabileceği tarım endüstrisi için de çok önemlidir. Mikrobiyoloji ayrıca kimya endüstrisinde antibiyotik, solvent, koruyucu, ilaç ve diğer farmasötikler gibi ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine de katkıda bulunur. Son zamanlarda, mikrobiyoloji, genlerin düzenlendiği veya bir mikroorganizmadan diğerine taşındığı, DNA'nın izole edildiği ve genlerin değiştirildiği biyoteknolojide öne çıkmıştır. Diğer önemli biyoteknoloji uygulamaları, biyokataliz ve biyoplastik ve biyoyakıt üretimidir.

Suyun Mikrobiyolojik Analizlerde Etkisi Nedir?

Bakterilerin başarılı bir şekilde izolasyonu ve tanımlanması su kalitesine bağlıdır. Su, mikrobiyal kültür sürecinin birçok adımında kullanılır (kültür ortamı %99 sudur) ve sonuçları olumsuz etkileyen kontaminasyonu önlemek hayati önem taşır. Otoklavlar ve bulaşık makineleri gibi laboratuvar ekipmanları için yüksek kaliteli besleme suyu kullanmak, kültür sürecine etki edebilecek safsızlıkların ortama girmesini önlemek için de önemlidir. Genel olarak ELISA testleri için tampon hazırlamadan yıkamaya kadar iş akışının hemen her adımında saf su gerekirken, PCR uygulamalarında nükleik asitlerin bozulmasını önlemek için nükleaz içermeyen su esastır.

Sudaki Ne Tür Kirleticiler Mikrobiyoloji Sonuçlarını Etkileyebilir?

Bu bölüm bakteri üremesi ve su kalitesinin kültür ortamı üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. İmmünoassay ve PCR çalışmaları için kullanılan suyun önemi için bu blog yazısını okuyabilirsiniz.

Kültür tekniklerinin performansını etkileyen ana kirlilik türleri bakteriler, endotoksinler, organik bileşikler ve iyonik kirleticilerdir.

1. Bakteriler

Bakteriler tipik hücre kültürü koşullarında gelişir ve incelenen hücrelerin sayılarını hızla aşarak besin seviyelerinin düşmesine ve toksik yan ürünlerin artmasına neden olabilir. Bakteriyel kontaminasyon ayrıca ortam pH'ında ani değişikliklere ve önceden saf olan kültürlerin kontaminasyonuna neden olabilir.

2. Endotoksinler

Endotoksinler çoğu Gram negatif bakteri tarafından salınır. Bu endotoksinler, CD14 endotoksin reseptörlerinden yoksun olanlar da dahil olmak üzere çeşitli hücre tiplerini etkiler ve makrofajları ve mononükleer fagositleri çeşitli proinflamatuar sitokinleri salması için uyarır. Ortaya çıkan yan etkiler, hücre büyümesi ve işlevindeki değişiklikleri, rekombinant proteinlerin üretimini ve klonlamanın verimliliğinde bir azalmayı içerir.

3. Organik Bileşikler

Hümik asitler, tanenler, pestisitler ve endokrin bozucular gibi suda yaygın olarak bulunan organik bileşikler hücre gelişimini etkileyebilir. Bakteriyel büyüme için kontrolsüz bir besin kaynağı sağlarlar ve hücre kültürü için materyal hazırlamak için kullanılan sudan uzaklaştırılmalıdır. Organik bileşikler, eser HPLC ve GC analizlerinde zayıf tespit limitleri ve azalan tekrarlanabilirlik gibi sorunlara da neden olabilir.

4. İyonlar

İyonik kirleticiler, özellikle çok değerlikli iyonlar ve ağır metaller düşük tutulmalıdır. Ağır metallerin – (örneğin cıva ve kurşun) çeşitli hücre tipleri için sitotoksik olduğu bilinmektedir.

5. Klor ve Amonyak

Su, mikrobiyal büyümeyi etkileyebilecekleri için düşük seviyelerde klor ve amonyak içermelidir.
 

Suda bulunan kirleticiler ve bunların nasıl giderildiğini öğrenmek için Sudaki Safsızlıklar ve Su Saflaştırma Teknolojileri başlıklı blog yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Mikrobiyal Kültürler İçin Kullanılan Su Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Uygulamanız için doğru su tipini kullanmak çok önemlidir. Tip II su, bakteriyel hücre kültürleri için uygundur.

 
Uygulama Rezistivite (Direnç) (Micro ohm.cm)* TOC (ppb) Filtre (µm) Bakteri (CFU/ml) Endotoksin (EU/ml) Nükleaz Saf Su Tipi
Bakteriyel Hücre Kültürü >1 <50 <0.2 <1 NA NA II

ELGA Mikrobiyal Kültürler İçin Su Saflığı Problemlerini Nasıl Çözüyor?

Elga Labwater’ın su saflaştırma sistemlerindeki uzmanlığı ve köklü itibarı, deneyimli ekibinin kullanıcıların uygulamaları için gerekli saf suyun özelliklerini belirleyebilmelerini sağlar. Elga, mikrobiyoloji uygulamaları için her birinin kendine özgü avantajları ve sınırlamaları olan bir dizi su saflaştırma sistemi sunmaktadır. Örneğin, CENTRA® serisi merkezi su saflaştırma ve dağıtım sistemleri, laboratuvarlarda büyük hacimlerde saf suyun üretilmesi, depolanması ve dağıtılmasında devrim yaratmıştır. CENTRA-R60 ve CENTRA-R120, ters ozmoz, UV foto-oksidasyon, isteğe bağlı deiyonizasyon ve 0,2 µm filtreleme ile saflaştırılmış ve saatte 120 litreye kadar saf su sağlayan eksiksiz su saflaştırma, depolama, kontrol ve dağıtım sistemleridir. Bu sistemler, mikrobiyal kültürler ve genel laboratuvar uygulamaları için büyük yıkayıcılar, ultra saf su saflaştırma sistemleri ve dağıtım noktalarını beslemek için Tip II ve Tip III su sağlar.

Sonuç

Bakteri kültürü, mikrobiyolojide önemli bir araçtır. Bu uygulama için en az Tip II kalitesinde saf su kullanılmalıdır. ELGA'nın geniş su saflaştırma sistemleri yelpazesi, dünya çapındaki laboratuvarların suda bulunan kirleticiler için endişelenmeden bakteri kültürü çalışmalarına odaklanmasına yardımcı olur.
 

 
Kaynak: https://www.elgalabwater.com/microbiological-analysis 

Takip Et

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bunları da beğenebilirsiniz!

Farklı Pipet Ucu Tipleri Nelerdir ve Ne Zaman Kullanılır

Farklı Pipet Ucu Tipleri Nelerdir ve Ne Zaman Kullanılır?

“Alarmı bir kez daha erteleyebilir miyim?” diye düşündükten sonra sabah kendinize sorduğunuz ilk şey, “Bugün ne giysem?” olur. Kararınız, ruh haliniz, hava durumu veya kiminle buluşacağınız gibi birçok iç ve dış faktörden etkilenir.

Benzer şekilde, uygulamanız için doğru pipet ucunu seçerken birçok faktörün dikkate alınması gerekir. Ancak bu kez kararınızı pipetleme yaptığınız sıvının özelliği ve uygulama türü gibi gerçekçi ve ilgili faktörlere göre vermelisiniz. Ama hangi pipet ucunun uygulamamız için daha uygun olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bu blog yazısında, pipet uçlarını seçerken sterilite, kalite ve uygunluğun öneminden bahsedilecek.


 
  • 26 Tem 2022

Devamı...

Mikropipet Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir

Mikropipet Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gün içinde uzun süreler mikropipet kullanan bir laboratuvar profesyoneli misiniz? Ya da sık sık pipetleme verimliliğinin nasıl artırılacağı veya güvenilir sonuçların nasıl garanti edileceği ile ilgili sorularla karşılaşan bir laboratuvar sorumlusu musunuz? Eğer öyleyse, doğru pipet türünü seçmek işinizdeki başarının anahtarı olabilir. Doğru pipet türüyle çalışmak, yalnızca deneylerinizin performansını garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda verimliliğinizi de artırır.
  • 9 Haz 2022

Devamı...

Lipit Nanopartikül Üretiminde Karşılaşılan Farmasötik Zorluklar

Lipit Nanopartikül Üretiminde Karşılaşılan Farmasötik Zorluklar

İlaç endüstrisi için çok büyük öneme sahip olan lipit nanopartiküller, temel olarak, nükleik asitleri koruyan ilaç taşıyıcı sistemlerdir. Yeni mRNA aşılarının ayrılmaz bir parçası olarak enjekte edildikten sonra hücrede amaçlanan bölgeye taşınırlar. LNP'ler, hedefe odaklı iletim etkinliğinin gelişmişliği, artırılmış biyoyararlanım ve kontrollü salınım yetenekleriyle birlikte proteinleri ve amino asit antijenlerini enkapsüle edebilme özelliklerinden dolayı sadece umut verici bir ilaç iletim sistemi değildir. Aynı zamanda LNP'ler, yeni nesil aşıların ve gen terapilerinin gelişimini önemli ölçüde etkileyen ve bazı durumlarda tercih edilen adjuvanlardır.
  • 2 Haz 2022

Devamı...

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

İlk blog yazımı çok sevdiğim ve 2020 yılında kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN’a adıyorum.

“Madem geldik Dünya’ya, çalışalım Kimya’ya” derdi Yavuz Hoca, analitik kimya zorlu ama hocamız eğlenceye çevirirdi. Belki bu yüzden kolaylaşırdı her şey…
  • 1 Mar 2022

Devamı...

Hiçbir Paylaşımı Kaçırmayınİletişim Formu

Son paylaşımlar

Farklı Pipet Ucu Tipleri Nelerdir ve Ne Zaman Kullanılır

Farklı Pipet Ucu Tipleri Nelerdir ve Ne Zaman Kullanılır?

Mikrobiyoloji Analizleri için Saf Suyun Önemi Nedir

Mikrobiyoloji Analizleri için Saf Suyun Önemi Nedir?

Mikropipet Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir

Mikropipet Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Lipit Nanopartikül Üretiminde Karşılaşılan Farmasötik Zorluklar

Lipit Nanopartikül Üretiminde Karşılaşılan Farmasötik Zorluklar

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Sudaki Safsızlıklar

Sudaki Safsızlıklar

Pipetler nasıl kullanılır

Pipetler nasıl kullanılır?

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Teknolojileri

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

Sıvı Kromatografisi LC için Saf Suyun Önemi Nedir

Sıvı Kromatografisi (LC) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Farmasötik Nanoteknoloji Fırsatlar ve Zorluklar

Farmasötik Nanoteknoloji: Fırsatlar ve Zorluklar

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır?

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur?

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir?

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID19un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID-19’un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir?

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir?

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Covid19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

Covid-19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

ICPMS ve ICPOES analizlerinde saf suyun önemi nedir

ICP-MS ve ICP-OES analizlerinde saf suyun önemi nedir?

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır?

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Nanoemülsiyonlar CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Nanoemülsiyonlar: CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım!

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur?

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir?

Kromatografi kolonları kuru doldurma dry packing yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur

Kromatografi kolonları kuru doldurma (dry packing) yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur?

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesinde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesi'nde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır?

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur?

Biyomimikri ArGeye Giden Doğal Yol

Biyomimikri: Ar-Ge'ye Giden Doğal Yol

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir?

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLCnin Rolü Nedir

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLC'nin Rolü Nedir?

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir?

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır?

COVID19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

COVID-19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

Kahvenizin içinde ne var

Kahvenizin içinde ne var?

Etiketler

Mikrobiyoloji   Bakteri Kültürü   Bakteri   Ultra Saf Su   

Saf Su   Elga LabWater   

Makaledeki ürünler

CENTRA R200 Merkezi Dağıtım Hatlı Su Sistemi

CENTRA R200 Merkezi Dağıtım Hatlı Su Sistemi

Elga PURELAB Chorus 2 Tip II Saf Su Sistemi

Elga PURELAB Chorus 2 Tip II Saf Su Sistemi