mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

COVID-19 maalesef bir yılı aşkın bir süredir hayatımızda yer alıyor. Bu süre zarfında en önemli başarılardan biri, tıp biliminin kısa sürede sadece bir tane değil, birkaç tane yüksek etkili aşı üretme becerisidir.

Peki, COVID-19 aşılarını bir yıldan kısa sürede geliştirmek ve önceki pandemi aşılarından daha yüksek etkinlik sağlamak nasıl mümkün olabildi?


Bu sorunun cevabı mRNA teknolojisidir.

COVID-19 aşılarının başarılı bir şekilde geliştirilmesinde çığır açan mRNA teknolojisinin kullanılması, sayısız hayatı kurtarmış ve daha fazlasını kurtarmaya devam edecek. Ancak, mRNA aşılarının COVID-19 virüsü ile mücadeledeki başarısı şimdilik sadece başlangıç, gelecekte kanser ve genetik hastalıklar gibi diğer birçok hastalığı tedavi etme ve iyileştirme potansiyeline sahip.

COVID-19 aşılarının başarılı bir şekilde geliştirilmesinde çığır açan mRNA teknolojisinin kullanılması, sayısız hayatı kurtarmış ve daha fazlasını kurtarmaya devam edecek. Ancak, mRNA aşılarının COVID-19 virüsü ile mücadeledeki başarısı şimdilik sadece başlangıç, gelecekte kanser ve genetik hastalıklar gibi diğer birçok hastalığı tedavi etme ve iyileştirme potansiyeline sahip.

mRNA teknolojisine kısaca bakacak olursak, mesajcı ribonükleik asit (mRNA), tüm canlı hücreli organizmalarda proteinlerin nasıl yapıldığı bilgisini taşıyan genetik bilginin bir bileşenidir. COVID-19 virüsünün spike proteini gibi bir virüsün spesifik bir proteini için tasarlanmış mRNA'yı kullanmak ve onu vücudumuzun kendi hücrelerine sokmak, yabancı virüs antijeninin kendi hücrelerimiz tarafından üretilmesini ve bu antijenin bağışıklık sistemimiz tarafından tanınmasını sağlar. Esasen, bağışıklık sistemimiz mRNA verdiği talimatla viral proteinlere yanıt verir ve bunu yaparken hücrelerimiz bu viral proteinleri nasıl tanıyacağını ve onlara karşı antikor üretmeyi öğrenir. Bu nedenle, asıl virüsle karşılaştığında, vücutlarımız enfeksiyonu tanımaya, savaşmaya ve bizi enfeksiyondan korumaya hazırdır. Bu teknolojinin yapabileceklerine ek olarak, bir virüsün farklı suşları için mRNA'yı yeniden yapılandırarak bir aşıyı varyantlara karşı etkili olacak şekilde uyarlayabiliriz. mRNA teknolojisinin bu olanaklarının yanı sıra böyle yeni bir teknolojinin zorlukları da bulunmaktadır.

mRNA Teknolojisindeki Zorluklar

mRNA teknolojisinin karşılaştığı en büyük zorluk, mRNA'nın hedef bölgelere güvenli bir şekilde iletilirken bozulmadan kalabilmesidir. mRNA gibi terapötikler genel olarak kas veya kan dolaşımına enjekte edilir ve nihai hedefleri hücrelerimize ulaşmak ve girmektir. Bununla birlikte, mRNA, hassas yapısı nedeniyle genellikle hedefine ulaşmadan önce hasar görür veya ortadan kaldırılır. Ayrıca, hedeflerine ulaşmak için bir rehberin yardımı olmadan yollarını bulamazlar. İşte burada, lipit nanopartikül (LNP) gibi etkili bir ilaç iletim sistemine duyulan ihtiyaç devreye girer. Lipit nanopartiküllerin, mRNA'yı hem koruyan hem de salıvermek üzere hedeflenen bölgeye ileten, ideal ve etkili bir ilaç taşıyıcı sistem olduğu kanıtlanmıştır.

Lipit Nanopartiküller ve mRNA Teknolojisindeki İşlevleri Nedir?

Lipit nanopartiküller, kendi hücrelerimizi çevreleyen ve esneklik ve koruma sağlayan lipit membranlara oldukça benzeyen birkaç lipit molekülünden oluşur. Lipit nanopartiküllerin ve hücre zarlarımızın yapılarının benzer olması, mRNA'nın hücre içinde terapötik işlevlerini yerine getirmek için serbest bırakılmak üzere lipit nanopartiküller tarafından etkili bir şekilde hücrelere taşınabilmesini sağlar. Daha spesifik olmak adına bu nanopartikülleri oluşturan temel lipit moleküllerine göz atalım.

Lipit nanopartiküller, mRNA (veya terapötik ilaç) ile birlikte dört bileşenden oluşur:

İyonize olabilen lipidler anahtar bileşenlerdir. Bunlar genellikle laboratuvarda tasarlanmış lipitlerdir ve hazırlama sırasında mRNA kapsüllenmesine yardımcı olmak için düşük pH'ta pozitif olarak yüklenir. Daha sonra, kan dolaşımımızda nötr olarak nötr pH'a sahip vücudumuzda güvenli ve uyumlu hale gelirler.  Çok sayıda iyonize olabilen lipit, mRNA'nın iletilmesine yardımcı olmak için test edilmiştir ve bu bileşen, çeşitli COVID-19 aşıları arasındaki yegane farktır. Her aşı üreticisi kendi iyonize olabilen lipidini üretme eğilimindedir.

Fosfolipidler, bir fosfat grubu içeren hidrofilik bir "baş" ve gliserol ile birleştirilen yağ asitlerinden türetilen iki hidrofobik "kuyruk" içeren bir lipid sınıfıdır. Suyu seven fosfat kafaları hücre ortamının dışına ve içine bakar, yağ asidi kuyrukları ise birbirine bakacak şekilde kıvrılır. Bu fosfolipitler, birlikte suya bırakıldıklarında, lipit çift tabakası adı verilen bir yapı oluştururlar. Hücre zarlarımız, birincil bileşeni olarak aynı lipit çift katmanlı yapıyı içerir.

Kolesterol, hücre duvarlarında önemli bir rolü olan organik bir lipit molekülüdür. Çift tabakalara yapısal destek sağlayan ve fosfolipid çift tabakalarını sağlam tutmak için dolgu görevi gören sert bir maddedir. Lipit nanopartiküllerde ve hücre zarlarımızda kolesterol ve yapısal destek olmadan yukarıda bahsedilen fosfolipid çift katmanları parçalanarak yetersiz bir mRNA iletimine neden olur.

Polietilen glikol (PEG), lipid nanopartikülü çevreleyen, genel yapıyı koruyan ve genel dolaşım süresini iyileştiren hidrofilik bir polimerdir.

Bu dört bileşen, nükleik asit ilacını veya mRNA'yı koruyan ve doğru yere ileten oldukça verimli bir dağıtım sistemi oluşturur. COVID-19 aşısı durumunda, aşı kasa enjekte edildikten sonra lipit nanopartikül, mRNA'yı hücreye güvenli bir şekilde taşır ve mRNA’nın bozulmadan kolayca hücreye girişini ve serbest bırakılmasını sağlar. Böylece mRNA, daha sonra uygun bağışıklık belleği tepkisini ortaya çıkarabilir.

mRNA'yı korumak ve hedef hücrelere güvenli bir şekilde yönlendirmek için lipit nanopartiküller olmasaydı, mRNA teknolojisi COVID-19 aşılarını rekor sürede geliştirmede başarılı olamazdı. Microfluidizer teknolojisinin lipit nanopartiküllerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamasından gurur duyuyoruz.

Microfluidizer® Teknolojisi Lipit Nanopartikül Üretiminde Nasıl Bir Rol Oynuyor?Lipid nanopartikül üretimi için zorluk, güçlü etkinlik ve işlevsellik gösteren ancak bunu yalnızca laboratuvar veya pilot ölçekli üretimde değil, seri üretimde milyonlarca doz için ölçeklendirilebilen lipit nanopartiküller üretmektir.

Microfluidizer® teknolojisi, hassas partikül boyutu kontrolü gerektiren lipit nanopartikül üretiminde kanıtlanmış bir teknolojidir. Partikül boyutunu mikrondan nano ölçeğine düşürerek, lipit nanopartiküller verimli bir ilaç dağıtımı sağlayabilir, böylece partiküller hedef bölgeye hızla salıverilmiş olur.

Enjekte edilebilir bir ilaç olarak, mRNA aşıları genellikle kas içine enjeksiyon yoluyla doğrudan verilir. Tüm enjekte edilebilir ilaçlarda olduğu gibi, üretim aşamasında sterilizasyon zorlukları çok önemlidir ve ele alınmalıdır. Aşı üretiminde kullanılan lipit nanopartiküller sterilize edilmelidir ve steril filtrasyon uygun maliyetli ve hassas bir yöntemdir. Microfluidizer® teknolojisi ile çok dar bir aralıktaki partikül boyutunda nanopartiküller oluşturulur. Böylelikle, lipit nanopartiküller sterilizasyon filtrelerinden herhangi bir kayıp olmadan geçer ve ekipmanların tıkanma riski olmadan üretim devam eder.Tüm aşılarda olduğu gibi, araştırma ve geliştirme, ancak üretim aşamasında tekrarlanabiliyorsa faydalıdır. Microfluidizer® işlemcilerin üstün ve tekrarlanabilir nanoteknoloji sonuçları sağladığı kanıtlanmıştır. Microfluidizer® lipid nanopartikül teknolojisinin kullanımı kolaydır, dar dağılımlarla tutarlı partikül boyutlarına ulaşır. Bu da ürün stabilitesini artırır ve sterilizasyon gibi sonraki süreçleri iyileştirir. Ürün stabilitesi ve sterilizasyonun her ikisi de laboratuvar, pilot ve üretim ölçekli aşı üretimi için çok kritik bir öneme sahiptir.

Microfluidics’in üstün ekipmanları, her partiyi aynı koşullar altında işler. Sabit Etkileşim Odası™ sürekli olarak tekrarlanabilir bir işlemi garanti eder. Microfluidizer® cGMP uyumlu işlemcilerle, laboratuvar ölçeğinden üretim ölçeğine geçiş sorunsuzdur. Ölçeklendirme, Etkileşim Odası™ içindeki mikro kanalların sayısını artırarak kolayca gerçekleştirilebilir. İşleme koşullarını (Etkileşim Odası™, işlem basıncı, ön karıştırma koşullarıyla birlikte geçiş (pass) sayısı) koruyarak, hacimden bağımsız olarak sonuçların aynı kalması garanti edilir.

Microfluidics Aşı Üretimini Destekliyor

Önümüzdeki yıllarda, mRNA ve lipit nanopartiküllerin ortaklığı, yalnızca aşı geliştirme çalışmalarında değil, aynı zamanda son zamanlardaki en sorunlu hastalıkların bazıları için tedaviler geliştirme potansiyeline de sahip olacaktır. Lipit nanopartiküller, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en karmaşık tıbbi sorunlardan bazılarına umut olan ve potansiyel çözümler üreten önemli ilaçları spesifik hedeflerine bozulmadan iletmeyi mümkün kılmıştır. Microfluidizer® teknolojisi, bunu yapmaya yardımcı olmak için mevcut en verimli araç ve ekipmanı sağlamadaki rolünü sürdürmekten gurur duyuyor.
 
 
Kaynak: https://www.microfluidics-mpt.com/blog/the-latest-developments-in-mrna-and-lnps
 

Takip Et

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bunları da beğenebilirsiniz!

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

İlk blog yazımı çok sevdiğim ve 2020 yılında kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN’a adıyorum.

“Madem geldik Dünya’ya, çalışalım Kimya’ya” derdi Yavuz Hoca, analitik kimya zorlu ama hocamız eğlenceye çevirirdi. Belki bu yüzden kolaylaşırdı her şey…
  • 1 Mar 2022

Devamı...

Sudaki Safsızlıklar

Sudaki Safsızlıklar

Laboratuvarda kullanılan saf su, besleme suyu olarak içilebilir bir su kaynağından sağlanır, ancak bu besleme suyu, bilimsel verileri etkileyebilecek ve bozabilecek, çözelti veya süspansiyon halinde birçok madde içerebilir. 
  • 6 Şub 2022

Devamı...

Pipetler nasıl kullanılır

Pipetler nasıl kullanılır?

Pipetlerin doğru ve hassas bir şekilde çalışmasını etkileyen faktörler sadece pipet özellikleri, kalibrasyon, onarım ve bakım değil, aynı zamanda kullanıcının kendisidir. En iyi pipetleme uygulamalarını takip etmezseniz piyasadaki en doğru ve hassas pipetler bile hatalı sonuçlar verebilir. Bu blog yazısında pipetinizi doğru şekilde kullanmanızı sağlayacak ve pipetleme sonuçlarınızı uygular uygulamaz iyileştirecek 10 ipucunu paylaşacağız:
  • 27 Oca 2022

Devamı...

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Microfluidizer® yüksek basınçlı homojenizatörleri/işlemcileri, kozmetik endüstrisindeki emülsiyon, krem, cilt bakım ürünleri, güneş kremi, makyaj malzemeleri, maskara, wax, ruj, koku, parfüm, esans gibi birçok ürünün üretim aşamalarındaki farklı zorluklar için çözümler sunar.
  • 11 Oca 2022

Devamı...

Hiçbir Paylaşımı Kaçırmayınİletişim Formu

Son paylaşımlar

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Mikrodalga Yakma Sistemlerindeki Teflon Kaplar İçin İpuçları

Sudaki Safsızlıklar

Sudaki Safsızlıklar

Pipetler nasıl kullanılır

Pipetler nasıl kullanılır?

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Teknolojileri

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

Sıvı Kromatografisi LC için Saf Suyun Önemi Nedir

Sıvı Kromatografisi (LC) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Farmasötik Nanoteknoloji Fırsatlar ve Zorluklar

Farmasötik Nanoteknoloji: Fırsatlar ve Zorluklar

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır?

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur?

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir?

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID19un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID-19’un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir?

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir?

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Covid19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

Covid-19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

ICPMS ve ICPOES analizlerinde saf suyun önemi nedir

ICP-MS ve ICP-OES analizlerinde saf suyun önemi nedir?

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır?

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Nanoemülsiyonlar CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Nanoemülsiyonlar: CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım!

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur?

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir?

Kromatografi kolonları kuru doldurma dry packing yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur

Kromatografi kolonları kuru doldurma (dry packing) yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur?

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesinde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesi'nde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır?

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur?

Biyomimikri ArGeye Giden Doğal Yol

Biyomimikri: Ar-Ge'ye Giden Doğal Yol

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir?

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLCnin Rolü Nedir

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLC'nin Rolü Nedir?

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir?

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır?

COVID19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

COVID-19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

Kahvenizin içinde ne var

Kahvenizin içinde ne var?

Etiketler

Covid-19   Aşı   mRNA   Lipit   Nanopartikül   

Microfluidizer   Yüksek Basınçlı Homojenizatör   

Microfluidics   

Makaledeki ürünler

M110P PlugPlay Laboratuvar Tipi Yüksek Basınçlı Homojenizatör

M110P Plug&Play Laboratuvar Tipi Yüksek Basınçlı Homojenizatör

M815 Pilot ve Küçük Üretim Ölçekli  Yüksek Basınçlı Homojenizatör

M815 Pilot ve Küçük Üretim Ölçekli Yüksek Basınçlı Homojenizatör